Seidor
Hombre usando un ordenador

06 de juny de 2024

Què és CookiePro?

CookiePro és una eina de consentiment de cookies, dissenyada per complir les actuals normatives de GDPR al teu lloc web.

CookiePro ens proporciona un script que col·locarem a la nostra web i ens aplicarà un bàner personalitzable amb les configuracions i l'estètica que nosaltres necessitem.

Què és CookiePro i què ens aporta a la nostra web?

Per poder utilitzar aquesta eina hem d'accedir a la següent web: https://www.cookiepro.com/free-signup/#free-edition

Un cop accedim podem veure un requadre en el qual haurem d'omplir la informació, un cop omplerta i enviada ens enviaran un correu de confirmació. Un cop estiguem preparats haurem d'accedir a la següent url: https://app.cookiepro.com/auth/login

Un cop logats, veurem un gran panell de control amb múltiples opcions. Comentarem les seves funcionalitats a continuació:

  • Escanejar web: En aquest punt haurem de col·locar la url de la web que volem, aquesta url serà escanejada i recopilarà totes les cookies que actualment s'estan utilitzant en ella. Aquest procés serà més o menys costós depenent de la mida de la web.
  • Classificació de les cookies: Un cop hem escanejat ens retornarà un llistat amb totes les cookies agrupades en diferents categories. En cas que alguna cookie no hagi estat agrupada, o vulguem que pertanyi a una altra categoria, podem moure-la i col·locar-la al lloc desitjat. També ens permet crear noves categories o modificar el nom.
  • Configuració dels banners: Entre les diferents opcions tenim l'estil del banner que apareixerà a la web. CookiePro ens ofereix diferents plantilles i formats amb diferents configuracions a través d'una interfície gràfica, a més també podem configurar els botons, textos i funcionament dels elements. CookiePro compta amb multillenguatge i ens permet configurar diversos idiomes en cas de necessitar-ho. Per defecte ens mostrarà un text que compleix amb la legalitat, també ens permet personalitzar-lo.
  • Publicació: Un cop tinguem totes les dades i les configuracions correctes, es publica.
  • Script: Un cop hem acabat els passos anteriors veurem que ens retornarà un script que hem d'inserir a la nostra web. En cas de tenir diversos idiomes ens donarà un script per a cadascun d'ells.

Si encara no tens sota control les cookies del teu lloc web, a Drauta podem ajudar-te a configurar i personalitzar aquesta i altres eines.

Potser et pot interessar

06 de juny de 2024

Deep Learning: Algoritmes de programació que aprenen per si mateixos

El Deep Learning és una part de Machine Learning que s'encarrega de simular el comportament del cervell humà per resoldre problemes de difícil solució per a les màquines.

Data
06 de juny de 2024

Posicionament web SEO

Com utilitzem el SEO en la teva pàgina web? El posicionament web a Drauta et donarà visibilitat i t'aportarà bons resultats en els buscadors.

SEIDOR
05 de juny de 2024

Com configurar el mòdul Metatag de Drupal 8

Les metaetiquetes poden semblar una cosa sense importància per a una web, però tenen una importància rellevant per a SEO. El mòdul Metatag de Drupal 8 ens ajuda a administrar dinàmicament aquestes metaetiquetes de forma interactiva.

SEIDOR