Seidor
personas chocando las manos

13 de març de 2023

Què valora el talent d'una empresa

Els departaments de recursos humans intenten captar el millor talent disponible per a les seves empreses.

En aquesta valoració sobre què fa que uns perfils encaixin en aquesta visió del talent i per què d'altres no entren en joc hi ha molts factors i variables: des de la formació i aptituds desenvolupades com les actituds i valors, que han de coincidir amb la cultura corporativa o el lloc per a què s'opta. És a dir, no és el mateix tenir habilitats de lideratge que capacitat d'innovar

Com valorar el talent

A l'hora de mesurar aquest talent que cerquen les empreses, se sol recórrer a diverses tècniques o eines.

Una és l'entrevista al candidat. De fet, en qualsevol procés solen produir-se diverses d'aquestes trobades, tant amb els responsables de recursos humans com amb els superiors immediats o, fins i tot, amb l'alta gerència. A més de preguntar sobre experiències passades, habilitats i objectius, aquestes trobades serveixen per conèixer-se millor i detectar possibles incompatibilitats.

També se solen fer algunes proves per certificar que la persona candidata té els coneixements que es necessiten o que assegura tenir. En alguns casos, aquests tests inclouen aspectes psicotècnics bàsics. Però no totes tenen per què ser purament tècniques, sinó que també n'hi ha d'intel·ligència emocional o de capacitat de pensament crític.

Una vegada dins de la corporació, les avaluacions d'acompliment són una altra fantàstica eina per valorar el talent d'una empresa. També serveix per detectar possibles punts de millora de personal insatisfet amb les seves posicions.

A més de la corresponent bateria de preguntes, els departaments de recursos humans també poden fer ús de les eines d'anàlisi per mesurar el rendiment d'un individu en comparació amb el de la resta del seu equip o del sector. Això pot ajudar a determinar si un individu té un alt potencial de talent empresarial.

En qualsevol cas, totes aquestes eines no s'han de concebre com una cosa aïllada, ni en temps ni en forma. El mesurament del talent empresarial és un procés continu i s'han d'utilitzar múltiples mètodes per obtenir una visió completa de l'individu.

Valoració externa

Però, a més d'aquests sistemes que tenen totes les empreses per valorar el talent i veure si encaixa a la corporació o no, també hi ha mesuraments externs amb què, d'alguna forma, s'intenta fer una valoració de quant de talent tenen per als negocis.

Amb aquests rànquings s'intenta mesurar també el grau d'atractiu de les empreses per atreure, precisament, el millor talent. Alguns dels més famosos o d'anomenada són:

  • "Great Place to Work": És un reconeixement internacional basat en enquestes i avaluacions dels empleats que mesura la cultura, el clima laboral i els beneficis d'una empresa.
  • "Fortune's 100 Best Companies to Work For": Es tracta del rànquing anual de Fortune, que es basa en enquestes dels empleats i avaluacions dels experts per mesurar la cultura, les polítiques i els beneficis de les empreses.
  • "Glassdoor's Best Places to Work": El rànquing anual de Glassdoor es basa en les avaluacions dels empleats sobre els seus ocupadors per mesurar la cultura, el clima laboral i els beneficis de les empreses.
  • "World's Most Attractive Employers": Aquest rànquing anual d'Universum es basa en enquestes a estudiants universitaris per mesurar el grau d'atractiu de les empreses com a ocupadores.

Cadascun d'aquests sistemes i rànquings té un enfocament i una metodologia diferents per mesurar el talent de les empreses, per la qual cosa, els resultats poden variar. És important tenir en compte que aquests rànquings són només un indicador i no han de ser l'únic factor per considerar per tal d'avaluar el talent d'una empresa.

A més, a nivell local també hi ha altres llistes. Algunes són l'aplicació local d'aquests mateixos mesuraments, però, en altres ocasions, les elaboren altres fonts, com la que elabora cada any Actualidad Económica.

Potser et pot interessar…

10 de març de 2023

Corporate Venturing, una forma d'innovació per a les empreses

Innovar no sempre és fàcil, sobretot quan les empreses ja tenen una certa entitat, mida i/o trajectòria. Per això, sempre es diu que les petites i de recent creació solen ser més àgils, encara que disposin de menys recursos.

Per això, una forma d'unir les necessitats i oportunitats d'unes i altres és arribar a algun tipus d'acord pel qual la petita segueix liderant la innovació, però la més gran li dona suport i se'n beneficia.

SEIDOR
10 de març de 2023

Subcontractar Serveis IT: què és i raons per fer-ho

L'externalització, que és la pràctica de recórrer a proveïdors externs per fer tasques que normalment es duen a terme dins d'una organització, és un concepte familiar per a moltes empreses.

SEIDOR
09 de març de 2023

La gestió de la dada eficient (MDM: Definició i mode d'implementar-ho a la teva empresa)

Tornem al glossari de Gartner per saber que la gestió de dades mestres o eficients (MDM, per la seva denominació en anglès, Master Data Management) és una disciplina tecnològica en què les empreses i els departaments de TI col·laboren per garantir la uniformitat, la precisió, la gestió, la coherència semàntica i la responsabilitat dels actius de dades mestres compartits de l'empresa.

SEIDOR