Seidor
RTLS

29 de maig de 2023

Sistemes RTLS: la localització elevada al nivell següent

Un dels grans reptes als quals s'enfronten les organitzacions de diversos sectors és l'optimització d'operacions, particularment quan hi concorren la digitalització amb una gestió d'actius cada vegada més complexa o la necessitat de reduir costos d'emmagatzematge i logística, en un context que cada cop exigeix més velocitat.

Què és RTLS?

Els RTLS (Real-estafi Location Systems o sistemes de posicionament en temps real) són una aposta interessant per optimitzar la gestió del control i transport d'actius en múltiples entorns. En essència, aquesta mena de sistemes permeten localitzar de manera digital i en temps real els moviments d'elements físics en espais tancats amplis (sense caure, per tant, en les òbvies limitacions dels sistemes de geoposicionament tradicionals).

Els RTLS fan ús de les tecnologies de radiofreqüència i també de dispositius sense fil, com ara etiquetes de localització o telèfons mòbils. D'aquesta manera, s'obtenen dades de posició que permeten, entre altres coses, obtenir visualitzacions en directe de les ubicacions dels objectes en un mapa interior i també la seva integració en fluxos de treball i en sistemes automatitzats, o bé en solucions de gestió d'actius i de cadena de subministraments.

Les funcions de l'RTLS, més enllà del GPS

S'estima que la tecnologia GPS ha generat més d'1,4 bilions de dòlars per a la indústria del sector privat als EUA des que es va fer accessible als anys 80. RTLS, per part seva, busca desbloquejar, per a l'interior, el mateix valor de localització que la tecnologia GPS ha creat per al món exterior. El seu ús és fonamental per a la indústria 4.0, l'IoT, la innovació en sectors com ara la sanitat, la fabricació o els magatzems, l'augment de l'eficiència, la transformació de les operacions físiques mitjançant la millora de la seguretat i l'impuls dels resultats empresarials.

Els RTLS es poden utilitzar per complir diverses funcions, sobretot l'obtenció de la localització d'actius o persones amb diferents àmbits, com ara la indústria, el transport, el control d'inventari, la logística, el seguiment de materials, la seguretat del personal, la navegació en interiors, la ubicació d'equipatges, l'anàlisi esportiva o monitorar a persones desaparegudes.

Com funciona l'RTLS?

El funcionament concret dels RTLS pot ser variable, però tots tenen en comú que disposen d'una xarxa de components maquinari i programari connectats, els quals rastregen la ubicació de persones i objectes dins una àrea definida. Els RTLS es basen principalment en tecnologies de radiofreqüència que permeten la comunicació sense fil entre un grup de dispositius transmissors, receptors o transmissors-receptors.

El dispositiu transmissor envia transmissions de dades codificades per radiofreqüència o «parpellejos» de localització a un interval continu. Els receptors estan desplegats en llocs fixos i reben i llegeixen els senyals que ha emès el dispositiu transmissor. Posteriorment, les dades de localització s'envien a un programari motor de localització per calcular la posició de l'objecte o de la persona. Un cop el programari ha rebut les dades, hi ha diverses tècniques per determinar-ne la situació amb més o menys exactitud (podem esmentar les basades en el temps de vol del senyal —TWR o TDoA—, en l'angle amb el qual es rep el senyal —AoA— o en la intensitat de senyal o RSSI).

Els components d'un RTLS poden variar depenent dels requeriments de l'aplicació, com ara precisió, latència, abast o complexitat de desplegament. La majoria de RTLS comparteixen diversos dispositius, entre els quals podem distingir les àncores (desplegades en posicions fixes que detecten, localitzen i llegeixen els senyals transmesos pels equips transmissors per intercanviar-los amb el motor de localització que en calcularà la ubicació exacta); les etiquetes o tags (que, adossades a persones, actius o objectes, serveixen per delimitar la seva ubicació enviant senyals a les àncores); els sensors IoT (que proporcionen dades per enriquir la intel·ligència del sistema); els gateways RTLS i, particularment, els motors de localització i la plataforma de gestió, que converteixen tota aquesta allau de dades en intel·ligència de situació dels actius i en eines per suggerir l'optimització de la seva situació o de la seva transferència d'uns llocs a uns altres de la fàbrica, el centre comercial, l'hospital o el magatzem.

La importància de la precisió en RTLS

Tenint en compte que parlem de sistemes la combinació de tecnologies dels quals permet aconseguir precisions de localització de fins a 20 cm en el cas de la UWB (Ultra Wide Band), la seva aplicació està sobretot indicada per a entorns especialment tensats pel que fa a la seva exigència d'optimització en els camins d'actius diversos, i particularment en infraestructures, la disposició o construcció de les quals (com ara el cas obvi d'una fàbrica) faci impossible o massa poc precisa la geolocalització pels mitjans tradicionals.

Seguint amb l'exemple de la indústria, podem esmentar la localització d'actius crítics i persones en planta, l'optimització de fluxos de treball —incloent-hi l'anàlisi de moviments i temps de transició i picking—, el càlcul de distàncies i l'emissió d'alertes (per exemple, segons els accessos a zones restringides), la informació PRL en temps real o els serveis d'integració amb solucions AGV (Autonomous Guided Vehicle), entre molts altres usos.

Però la utilitat dels RTLS no es limita al món de la indústria; de fet, es pot dir que una de les aplicacions més dinàmiques d'aquesta mena de tecnologies tindrà com a protagonista el sector de la salut, sobretot pel que fa a l'optimització dels espais d'atenció sanitària (per exemple, la disposició de serveis d'urgències hospitalàries mitjançant l'anàlisi de patrons de moviment i concentració de pacients) o el control d'actius valuosos, escassos i d'exigència ràpida (mobiliari clínic o equipament quirúrgic). Allí on la precisió, la rapidesa de reacció i la disponibilitat d'eines d'anàlisi de dades siguin importants per optimitzar el moviment d'actius, els RTLS són una clara aposta de futur.

Potser et pot interessar…

Help Flash | IoT

Help Flash, un dels principals fabricants de balises d'emergència, va veure necessari redissenyar el seu producte per dotar-lo de connectivitat, geoposicionament i intel·ligència suficient per complir els requisits imposats per la DGT; però, a més, també s'havien d'enfrontar a altres reptes importants a l'hora de dissenyar i fabricar el seu producte.

Help Flash
29 de maig de 2023

Anàlisi del Quadrant Màgic de Gartner sobre plataformes de connectivitat IdC Gestionades 2023

A SEIDOR som conscients que a molts dels nostres clients el dia a dia no els deixa poder fer anàlisis de la informació interessant que surt cada dia al mercat. Una de les anàlisis que creiem que més solen interessar són els Quadrants Màgics de Gartner, però moltes vegades, a causa de l'escassetat de temps, no podem dedicar-hi el temps necessari per llegir-los.

SEIDOR
06 d’abril de 2023

Beneficis de desenvolupar una app en entorn cloud

Gairebé totes les persones i empreses estan utilitzant aplicacions i serveis al núvol. Això també ha provocat que el seu desenvolupament es popularitzi.

Gràcies al cloud computing, els servidors que gestionen les dades i les càrregues de treball poden estar situats en diferents ubicacions. Aquesta infraestructura pot fins i tot estar gestionada per un tercer, fet que permet que es pugui contractar la potència de càlcul que necessiten de forma flexible.

SEIDOR