Seidor
persona usando un ordenador

05 d’abril de 2023

La seguretat del Networking

La seguretat de la xarxa o del networking és l'encarregada de protegir la xarxa i les seves dades. Per ser completa, ha d'evitar infraccions, intrusions i altres tipus d'amenaces.

Per tant, la seguretat del networking implica solucions tant de maquinari com de programari, així com processos o normes i configuracions relacionades amb l'ús de la xarxa, l'accessibilitat i la protecció general contra amenaces. Entre altres, parlem de control d'accés, programari antivirus, seguretat de les aplicacions, anàlisi de la xarxa, tipus de seguretat relacionats amb la xarxa (endpoint, web, sense fil), tallafocs, xifratge VPN i molt més.

No en va, la seguretat de les xarxes engloba totes les mesures adoptades per protegir la integritat d'una xarxa informàtica i les dades que conté. La seva rellevància consisteix en el fet que és l'encarregada de mantenir les dades fora de perill de ciberatacs, garantint que la xarxa es pugui utilitzar i ens generi confiança.

Com funciona

Les xarxes estan compostes per molts i diferents tipus de dispositius, interconnectats entre si: ordinadors, servidors, punts d'accés, smartphones, dispositius IoT, xarxes sense fil...

Tots són susceptibles de ser atacats, per la qual cosa la seguretat del networking ha de desplegar diverses eines (programari i maquinari) per protegir-los. Com més gran és una xarxa, més complexa es torna la seguretat, atès que no només cal protegir cada dispositiu, sinó les connexions entre si.

A més, aquestes eines han d'estar en permanent actualització per respondre i anticipar-se als nous mètodes d'atac que vagin sorgint. L'objectiu és impedir que els atacants puguin accedir a les dades corporatives, especialment si aquestes són de caràcter personal, sensible o estratègic.

Tipus d'eines i solucions

La seguretat del networking consta, per tant, de diverses eines i solucions. Algunes són:

 • Accés a la xarxa de confiança zero. El model de seguretat de confiança zero estableix que un usuari només ha de tenir l'accés i els permisos que necessita per desenvolupar la seva funció. Permet l'accés granular a les aplicacions d'una organització als usuaris que necessiten aquest accés per desenvolupar les seves funcions.
 • Autenticació multifactor (MFA). Solució de seguretat en xarxa fàcil d'utilitzar i cada vegada més popular, que requereix dos o més factors per verificar la identitat d'un usuari.

· Control d'accés. Defineix les persones o grups i els dispositius que tenen accés a les aplicacions i sistemes de la xarxa, per denegar així l'accés no autoritzat.

 • Tallafocs. Els tallafocs controlen el trànsit entrant i sortint a les xarxes, amb regles de seguretat predeterminades, per impedir el pas del trànsit hostil.
 • Prevenció de pèrdua de dades (DLP). És una metodologia de ciberseguretat que combina tecnologia i bones pràctiques per prevenir l'exposició d'informació sensible fora d'una organització, especialment dades regulades, com informació personal identificable (PII) i dades relacionades amb el compliment de normatives: HIPAA, SOX, PCI DSS, etc.
 • Sandboxing. És una pràctica de ciberseguretat en què s'executa codi o s'obren arxius en un entorn segur i aïllat en una màquina amfitriona que imita els entorns operatius de l'usuari final.
 • Segmentació de xarxa. Defineix límits entre segments de xarxa en què els actius del grup tenen una funció, risc o paper comú dins d'una organització. Per exemple, la porta d'enllaç perimetral segmenta la xarxa d'una empresa des d'Internet. S'eviten les amenaces potencials fora de la xarxa, cosa que garanteix que les dades sensibles d'una organització romanguin dins d'aquesta.
 • Seguretat de xarxa a hiperescala. La hiperescala és la capacitat d'una arquitectura per escalar-se adequadament a mesura que augmenta la demanda del sistema. Aquesta solució inclou el desplegament ràpid i l'ampliació o reducció per satisfer els canvis en les demandes de seguretat de la xarxa.
 • Seguretat de xarxa al núvol. Les solucions de xarxes definides per programari (SDN) i xarxes d'àrea extensa definides per programari (SD-WAN) permeten solucions de seguretat de xarxa en desplegaments de tallafocs com a servei (FWaaS) privats, públics, híbrids i allotjats al núvol.
 • Seguretat del correu electrònic, que afecta tots els processos, productes i serveis dissenyats per protegir els comptes i el contingut del correu electrònic davant d'amenaces externes.
 • Sistemes de prevenció d'intrusions (IPS). Poden detectar o prevenir atacs a la seguretat de la xarxa, com ara atacs de força bruta, atacs de denegació de servei (DoS) i exploits de vulnerabilitats conegudes.
 • VPN d'accés remot. Proporcionen accés remot i assegurança a la xarxa d'una empresa a hosts o clients individuals, com ara teletreballadors, usuaris mòbils i personal extern. La privacitat i la integritat de la informació confidencial es garanteixen mitjançant l'autenticació multifactor, l'escaneig de conformitat dels terminals i el xifratge de totes les dades transmeses.

Potser et pot interessar…

06 d’abril de 2023

Beneficis de desenvolupar una app en entorn cloud

Gairebé totes les persones i empreses estan utilitzant aplicacions i serveis al núvol. Això també ha provocat que el seu desenvolupament es popularitzi.

Gràcies al cloud computing, els servidors que gestionen les dades i les càrregues de treball poden estar situats en diferents ubicacions. Aquesta infraestructura pot fins i tot estar gestionada per un tercer, fet que permet que es pugui contractar la potència de càlcul que necessiten de forma flexible.

SEIDOR
04 d’abril de 2023

CDP: Visió i personalització en temps real

L'acceleració digital que estem vivint en els darrers anys, sumat a l'increment en l'oferta de productes i serveis que tenim com a usuaris, fa que a les organitzacions cada vegada ens sigui més difícil atreure nous clients i retenir els ja existents.

SEIDOR
03 d’abril de 2023

Què és l'Internet de les Coses (IoT)?

L'Internet de les Coses —en anglès Internet of Things (d'aquí les conegudes sigles IoT)— és un terme cada cop més present en la nostra vida quotidiana. Cada dia que passa és més habitual escoltar com apareixen nous dispositius que ens poden fer la vida a la llar i a la feina molt més fàcil, gràcies a les múltiples possibilitats que ens ofereixen les seves aplicacions.

SEIDOR