Seidor
ciberseguridad

03 d’octubre de 2022

Serveis clau de Ciberseguretat per a la teva companyia

Les empreses d'aquest mil·lenni, independentment de la seva mida, antiguitat o sector, han de gestionar el negoci fent front a riscos de qualsevol mena. En especial, han de controlar molts més els riscos tecnològics, ja que a causa del creixement de la companyia poden ocasionar un impacte molt gran, el qual, al seu torn, pot generar costos associats.

Com afecta la ciberseguretat a les empreses

Les incerteses provocades pels riscos tecnològics associats als negocis es poden minimitzar i fins i tot evitar amb un sistema de ciberseguretat ben integrat.

La ciberseguretat per a una empresa ofereix més garanties de continuïtat de negoci davant d'atacs informàtics.

El seu objectiu principal consisteix a centrar-se a protegir els actius crítics de les àrees de negoci de l'empresa aportant confiança i estabilitat davant els riscos que comporta l'ús de la tecnologia. Una estratègia de ciberseguretat apropiada permet afrontar amb normalitat els atacs, limitant els seus impactes i permetent fer front a la responsabilitat davant de tercers.

ciberseguirdad

Informe sobre l'estat de la ciberseguretat a les organitzacions

IDC, en col·laboració amb SEIDOR, ha desenvolupat un informe sobre l'estat de la ciberseguretat a les organitzacions. Baixa'l!

Per què és crític disposar d'un servei de Ciberseguretat?

És crític si ens disposem a oferir serveis o productes en què la tecnologia forma part del procés, atès que l'errada, provocada per l'impacte davant d'un incident de seguretat, comportaria una penalització en el servei o producte que s'ofereixi. Una penalització que, si és crítica, podria posar en greu perill la continuïtat de l'empresa.

A més, la ciberseguretat és un requisit obligatori a totes les companyies i així ho recullen les normatives europees traslladades al nostre ordenament jurídic espanyol. Aquesta obligació comporta que no només hem de garantir la seguretat i continuïtat del negoci, sinó que també s'han de delimitar les responsabilitats de l'empresa davant de tercers per reclamacions governamentals o civils.

Per això, disposar d'un servei de ciberseguretat ens permet:

  • Protegir la propietat intel·lectual o la informació dels nostres clients davant de tercers.
  • Garantir la disponibilitat dels serveis, minimitzant les interrupcions en el desenvolupament de l'activitat.
  • Desenvolupar més competitivitat en el mercat davant els reptes de transformació digital.
  • Digitalitzar sense temor als riscos tecnològics que aquests comportin.

Els 5 serveis clau per garantir la seguretat d'una companyia

Com bé he explicat anteriorment, la ciberseguretat és una peça clau en el funcionament de qualsevol mena de companyia, però què s'ha de fer per garantir la seguretat de l'empresa?

  • Auditories de seguretat de sistemes i aplicacions per oferir garanties de robustesa.
  • Auditories de compliment normatiu, o “Compliance”, segons estàndards nacionals/internacionals
  • Ciso com a servei per garantir un acompanyament òptim en el desenvolupament del pla director de seguretat.
  • SOC: Monitoratge de l'activitat dels sistemes de seguretat per fer front a incidents que puguin comprometre les mesures de protecció establertes per mitigar els riscos.
  • DFIR: Resposta activa davant d'incidents de seguretat crítics que comportin un risc de continuïtat de negoci.