Seidor
hero solucion sap group reporting

Data & Analytics

SAP Group Reporting

SAP Group reporting és la nova eina de consolidació de SAP integrada en la plataforma SAP S/4.

Data & Analytics

SAP Group Reporting

SAP Group reporting és la nova eina de consolidació de SAP integrada en la plataforma SAP S/4.

SAP Group reporting és la nova eina de consolidació de SAP integrada en la plataforma SAP S/4.

La solució cobreix les necessitats dels processos del tancament corporatiu. Ajudant en la gestió del procés, integració de dades, gestió del quadrament, eliminacions i reporting unificat. Permet la consolidació tant financera com analítica i, mitjançant un únic entorn, permet la reducció de temps en la reconciliació de moviments.

Beneficis

insignia

Confiança en la dada, ja que té un únic repositori per a les dades transaccionals i consolidades.

Reloj

Optimització del procés de tancament, ja que elimina temps de reconciliació i inconsistències.

gráfica

Combina dades financeres i analítiques per poder arribar a un grau més elevat de detall d'anàlisi.

diagrama

Reporting individual i consolidat unificat

Funcionalitats

interconexión

Integració

Accés directe a S/4HANA i integració en el sistema transaccional. Possibilitat de navegar fins al document comptable. Fàcil integració de dades no SAP amb Group Reporting Data Collection.

moneda

Agilitat 

Agilitat en el procés de tancament per aportar seguretat a la dada presentada amb validació de dades i conversió de moneda.

centralización de compras

Centralització 

Unificació i centralització de dades per a les societats individuals i consolidades. Eliminació intercompany i consolidació de versions. Informes integrats en S/4HANA i SAP Analytics Cloud.

gráfica

Anàlisi 

Analitza les dades consolidades a diferents nivells de granularitat i obté informes de reconciliació de moviments intercompanyia en temps real.

SOLUCIONS RELACIONADES

Descobreix totes les nostres solucions per a la planificació i consolidació