Seidor
ENS-categoria-alta

21 de febrer de 2022

SEIDOR obté el Certificat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), en la categoria ALTA

La transformació digital del sector públic ha d'anar acompanyada de mesures organitzatives i tècniques de seguretat que protegeixin la informació manejada i els serveis prestats davant els riscos provocats per accions malintencionades o il·lícites, particularment les ciberamenaces, errors o errades i accidents o desastres.

És per això que SEIDOR, en la seva obstinació i compromís diari amb la seguretat dels serveis que ofereix als seus clients, ha obtingut el Certificat de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), categoria ALTA. Aquest és el reconeixement màxim a Espanya per als seus serveis del Centre de monitoratge, Operació de la ciberseguretat, serveis d'Anàlisi i Resposta davant d'Incidents de Seguretat (SEIDOR CSIRT) i els serveis d'Assistència, Suport i Consultoria professional TI.

Aquest nou èxit neix de l'esforç i el compromís de l'organització, a través de l'Oficina de Ciberseguretat Corporativa, dirigida per Rubén Mora, CSO/CISO de SEIDOR, i del Departament de Qualitat i Protecció de Dades, liderat pel seu responsable, Francisco Naranjo.

Quin és l'àmbit d'aplicació de l'ENS?

L'àmbit d'aplicació de l'ENS s'estén, en general, a totes les activitats que les entitats del sector públic puguin desenvolupar de conformitat amb el Dret públic.

Per a què serveix l'Esquema Nacional de Seguretat?

Per a les entitats públiques del seu àmbit d'aplicació, l'ENS permet satisfer els principis d'actuació i els requisits de seguretat de les administracions públiques per assolir els seus objectius. D'altra banda, per als ciutadans, que són els destinataris últims del servei públic, suposa la garantia que les entitats públiques amb què es relacionen reuneixen les condicions de seguretat necessàries per protegir la seva informació i els seus drets. L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) proporciona al sector públic d'Espanya un plantejament comú de seguretat per a la protecció de la informació que maneja i els serveis que presta, i impulsa la gestió continuada de la seguretat, imprescindible per a la transformació digital en un context de ciberamenaces.

A partir d'ara, el Centre d'Operacions, Serveis i Resposta davant d'Incidents de Ciberseguretat de SEIDOR (SEIDOR CSIRT), acreditat i membre de FIRST.org, IT-CSIRT Trusted Introducer i CSIRT.ES, disposa de la categoria màxima de l'ENS per poder garantir la seguretat dels seus sistemes, de la informació i de les dades personals que custodia i tracta en els seus serveis a entitats i organismes que pertanyen a l'Administració pública, i de tots els seus clients.

Amb aquesta doble acreditació, CSIRT i ENS nivell alt, SEIDOR posa a disposició dels seus clients els serveis de gestió de la ciberseguretat més potents, segurs i especialitzats que hi ha al mercat, amb la qual cosa garanteix una major especialització i desenvolupa solucions que avalen la gestió del risc i els ciberincidents en múltiples entorns, sobretot en aquells tan crítics com pot ser l'entorn SAP.

D'aquesta manera, SEIDOR, des de la seva divisió de sector públic, a partir d'ara està en disposició de participar en aquelles licitacions de serveis amb les administracions públiques en què s'exigeixi el compliment amb l'ENS i la prova d'aquesta conformitat.

Aquesta fita és fruit de la tasca de molts anys acreditant els estàndards màxims de qualitat i ciberseguretat, que avalen els serveis que SEIDOR presta als seus clients. Prova d'això són les diferents acreditacions de què disposa: el seu sistema integrat de gestió (SIG) de la qualitat (el certificat en ISO 9001), de maduresa del cicle de vida del programari (els certificats en ISO 15504 i ISO 33001, amb un nivell 3), de qualitat dels serveis (el certificat en ISO 20000-1), en seguretat de la informació (el certificat en ISO 27001) i el recentment obtingut Esquema Nacional de Seguretat (ENS) categoria ALTA. A més, SEIDOR reforça el seu compromís amb la sostenibilitat a través del seu sistema de gestió ambiental certificat en ISO 14001 i ISO 14064 de càlcul de la petjada de carboni.

Quizá te puede interesar

13 de gener de 2022

Azure VMware Solution converteix Azure en el millor núvol públic per a càrregues VMware

No hi ha dubte que l'adopció del Cloud, ja sigui redefinint aplicacions i serveis o bé migrant infraestructures al núvol, aporta nombrosos avantatges a tota mena d'organitzacions, i en aquest cas particular ens agradaria analitzar les càrregues de treball VMware.

Luis Miguel
Luis Miguel Barco
Microsoft Solutions Sales Manager en SEIDOR