Seidor
gestión puesto trabajo

SMART WORKPLACE

Govern i gestió del lloc de treball

La modernització del lloc de treball ha d'acompanyar les nostres organitzacions durant el temps, i per això cal disposar d'un govern i una gestió òptims. T'ajudem a aconseguir-ho.

SMART WORKPLACE

Govern i gestió del lloc de treball

La modernització del lloc de treball ha d'acompanyar les nostres organitzacions durant el temps, i per això cal disposar d'un govern i una gestió òptims. T'ajudem a aconseguir-ho.

La modernització del lloc de treball (Modern Workplace) s'ha convertit en un element diferenciador a les organitzacions. La productivitat intel·ligent, la connectivitat, la mobilitat, la flexibilitat laboral, la col·laboració oberta i la capacitat de compartir el coneixement són tendències a l'hora de concebre un lloc de treball centrat en les persones.

Des de la unitat de negoci que dona cobertura a les solucions basades en tecnologies Microsoft, fem la gestió unificada d'aquesta cartera, l'abast de la qual queda emmarcat en quatre grans apartats de servei:

Corresponent a la part de la gestió administrativa pròpia del portal d'Azure, Office 365, Intune, etc. amb l'objectiu d'habilitar i facilitar el seu ús.

Gestió i administració
gestion
gestión de proyectos microsoft

Entesa com l'execució dels canvis que requereixi el manteniment operatiu del servei dins l'àmbit contractat.

Operació

Inclosa la definició operacional i tècnica del servei contractat, CMO/CMI (Quadres de Comandament Operatius i Integrals), gestió de costos i monitoratge dels serveis contractats.

Govern
relato
service management

Dut a terme a partir d'un model reactiu de conformitat amb els graus d'SLA i criticitat de cada incidència, que es complementa amb un model proactiu provinent del monitoratge propi o definit dins el servei de Govern.

Suport

Model de servei

Servei multiclient

Gràcies a aquest model, aconseguim les màximes sinergies i eficiències per donar cabuda a un servei específic dedicat a client segons les seves característiques i requeriments.

Servei multiidioma

Preparat per donar resposta a diferents idiomes, entre els quals s'inclouen castellà, català, anglès, italià, portuguès i xinès.

Servei d'alta disponibilitat

El nostre SCS (SEIDOR Customer Service) disposa d'un servei en redundància, ubicat en dos centres d'excel·lència.

Eines de monitoratge i control

El nostre servei gestiona tots els indicadors de Servei (SLA, criticitat i monitoratge) amb diferents eines de ticketing o a través de les eines pròpies.

Model de recursos

Les nostres capacitats estan altament qualificades pel que fa als coneixements de cada servei, experiència i grau metodològic, aplicant ITIL com a base a la seva operativa diària.

Canals de contacte

El nostre SCS (SEIDOR Customer Service) disposa de diferents canals de contacte complementaris i alternatius, totalment coordinats, telefònics, per correu electrònic i via web.