Seidor
gestion-cambio

TRANSFORMATION

Gestió del canvi

Ajudem a impulsar la productivitat dels equips de treball impulsant l'adopció de les noves tecnologies, desenvolupant les competències digitals del talent i agilitzant la seva organització.

TRANSFORMATION

Gestió del canvi

Ajudem a impulsar la productivitat dels equips de treball impulsant l'adopció de les noves tecnologies, desenvolupant les competències digitals del talent i agilitzant la seva organització.

Les companyies necessiten empoderar els seus col·laboradors mitjançant el desenvolupament de noves competències i el desplegament de noves eines i de models organitzatius més àgils i oberts que facilitin que el talent s'expressi.

Per assolir l'èxit desitjat, és clau garantir que els usuaris estiguin preparats per a l'adopció del nou entorn, i gestionar adequadament el canvi resulta vital perquè es pugui aprofitar tot el potencial de les noves eines. Augmentant l'eficiència i la productivitat, i aconseguint simultàniament la màxima satisfacció dels implicats.

SEIDOR t'ajuda a impulsar la productivitat dels equips i de tothom que treballi a l'organització, aconseguint l'adopció de les noves tecnologies, desenvolupant les competències digitals del talent i agilitzant, així, l'organització.

El nostre enfocament
curstomer experience
equipo Seidor

A SEIDOR concebem la gestió del canvi de forma integral, però tenint en compte individualment cinc dimensions que són bàsiques per a l'èxit i la consecució dels millors resultats:

Gestió del canvi integral

Canvi cultural

En aquest sentit, treballant braç a braç amb els nostres clients, identifiquem el conjunt d'escenaris empresarials que són verdaderament rellevants i, a partir d'aquests, creem un pla d'adopció i comunicació totalment adaptat. L'objectiu és promoure un canvi cultural que derivi en una millora de l'eficiència i la productivitat dels usuaris digitals.