Corporate Social Responsibility

FÖRETAGETS

Ansvarstagande i samhället

Som en inflytelserik intressent i näringslivet och det lokala samhället hjälper SEIDOR till med aktiviteter som påverkar väsentliga aspekter av människors liv. Det är vårt mål att förbättra mänskliga rättigheter, människors välbefinnande och utbildning och deras miljö.

FÖRETAGETS

Ansvarstagande i samhället

Som en inflytelserik intressent i näringslivet och det lokala samhället hjälper SEIDOR till med aktiviteter som påverkar väsentliga aspekter av människors liv. Det är vårt mål att förbättra mänskliga rättigheter, människors välbefinnande och utbildning och deras miljö.

rse

Vårt Manifest

I flera år har vi på SEIDOR satt upp mål för socialt ansvarstagande som tjänar till att säkra en framtid för både människor och planeten i allmänhet. 2014 tog SEIDOR detta sociala ansvar ett steg längre genom att underteckna FN:s Global Compact.

FN:s Global Compact har fast förbundit sig till de 10 principerna som bör styra affärsåtgärder runt om i världen för att uppnå FN:s slutliga mål, under namnet Sustainable Development Goals (SDGs).

De 10 principerna i FN:s Global Compact är grupperade i 4 huvudområden inom vårt dokument och utgör grunden för vårt dokument: Mänskliga rättigheter, Arbete, Miljö och Etik.

Relaterade Företagsnyheter

16 juni 2022

SEIDOR vinner femte SAP Pinnacle Award

SEIDOR har vunnit sitt femte raka SAP Pinnacle Award och erkänns för sin försäljningsexcellens inom små företag över hela världen.

Company NewsPress ReleaseSAP Business OneSAP Business ByDesign

DOKUMENT

Global Compact

SEIDORs engagemang för de 10 principerna i Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och antikorruption är erkänt.

Företagspolicy och uppförandekod

Den uppförandestandard som SEIDOR tillämpar på alla sina företagsaktiviteter och beteendet och handlingar hos var och en av SEIDORs medarbetare, anställda och chefer.

SEIDOR Utlåtande av icke-finansiell information

Med denna rapport uppfyller SEIDOR kraven i lag 11/2018 om icke-finansiell information och mångfald.