S/4 HANA

Affärssystemslösningar

SAP S/4 HANA

Ett komplett, intelligent affärssystem med framväxande teknologier och den senaste SAP-innovationen. Gör det möjligt för ditt team att fatta smartare beslut snabbare och leverera best practise i hela din organisation.

Affärssystemslösningar

SAP S/4 HANA

Ett komplett, intelligent affärssystem med framväxande teknologier och den senaste SAP-innovationen. Gör det möjligt för ditt team att fatta smartare beslut snabbare och leverera best practise i hela din organisation.

Styr dina team med SAP:s mest kraftfulla företagsprogramvara. S/4 HANA har inbäddad artificiell intelligens och maskininlärning för att hjälpa till att utveckla ditt företag och helt automatisera affärsprocesser.

Kör detta kraftfulla affärssystem på din infrastruktur. Lagra och hantera hela ditt system lokalt och ha möjlighet att anpassa, modifiera och utöka din lösning med licenser som säljs ständigt.

On-Premise
Hantera allt internt
S4 HANA
S4 HANA

Migrera till en public cloud miljö och rulla ut best practise-scenarier för alla dina team. Använd den här SaaS-modellen för att snabbt skala upp din lösning och njuta av friheten och flexibiliteten i SAP:s molnvärd.

Public Cloud
Kostnadseffektiv S/4-hosting

Skapa din värdmiljö för att lagra och hantera dina data och köra din S/4 HANA-lösning. Levereras på SaaS-basis med företag som har fullständigt ägande över sin företagsmolnmiljö.

Private Cloud
Din egen miljö
S4 HANA

Relaterade Lösningar

Få mer information om S/4 HANA

Släpp lös kraften i detta kompletta affärssystem i din lösning. Kontakta oss för ytterligare information om S/4 HANA.

SAP S/4 HANA Funktionalitet

Hantering av tillgångar

Planera, schemalägg och utför underhållsaktiviteter för tillgångar inom S/4 HANA. Integrera och automatisera kritiska processer för att säkerställa att nyckeloperationer eller aktiviteter alltid är schemalagda och slutförda.

Finansiering

Förvandla kapaciteten hos dina ekonomiteam. Förfina och optimera kritiska ekonomiska uppgifter och få end-to-end-analyser för realtidsutvärdering. Förena transaktioner, planering och rapportering med strömlinjeformade, intelligenta automatiserade finansiella verktyg för större genomströmning.

Tillverkning

Stöd komplexa monteringsprocesser och möjliggör sömlös tillverkningsteknik. Kör intelligenta produktionsarbetsflöden från design till drift med en levande MRP-motor som ger flexibiliteten att svara på efterfrågan och materialtillgänglighet.

FoU och teknik

Förvandla idéer och innovationer till verklighet med S/4 HANA. Accelerera dina FoU-aktiviteter med kraftfulla verktyg för projektlivscykelhantering. Använd ekonomiska och logistiska kontroller för att driva effektiva projekt inom budgeten för att driva nya projekt i detta nästa generationssystem.

Försäljning

Hantera säljaktiviteter intelligent för att ligga före dina konkurrenter. Leverera bättre kundupplevelser för att avsluta fler affärer med förförsäljning, försäljnings- och serviceorderhanteringsverktyg och kundengagemang. Kontrollera allt i ett enda system för att effektivisera och förenkla försäljningen.

Service

Leverera en exceptionell, personlig nivå av kundservice med holistisk analys och integrerade tjänstehanteringsverktyg. Förbättra kundretentionsnivåer med företagsomfattande synlighet över verksamheten för att spåra, visualisera, analysera och interagera med din data.

Inköp och upphandling

Möjliggör värdedriven kompatibel och skalbar upphandling med S/4 HANA. Använde en centraliserad inköpslösning med inbyggda verktyg för maskininlärning för att förutsäga konsumtion och förbättra förhandlingarna med nyckelleverantörer.

Leveranskedja

Minska osäkerheten i din leveranskedja med en smidig, uppkopplad, intelligent plattform. Direkt lagerhantering, lagerinsikt i realtid och ett enda harmoniserat MRP-system hjälper till att låsa upp en konkurrensfördel gentemot dina rivaler och upprätthålla operativ excellens.