Seidor
erp-centro-investigacion

30 d’agost de 2023

La importància d'un ERP en un centre d'investigació

Escucha el audiopost y descubre la importancia de un ERP en un centro de investigación

La importancia de un ERP en un centro de investigación

NaN:NaN

Ja coneixes els beneficis d'implementar un ERP en un centre d'investigació? Si la teva empresa té negocis enfocats a aquest camp, queda't. Explorarem per què és tan necessari disposar d'un sistema de gestió de recursos empresarials en aquest sector i els avantatges que aporta.

A més, analitzem amb deteniment les funcionalitats de SAP Business One, l'ERP líder entre les pimes, que està ajudant els centres d'investigació a ser més eficients i rendibles. Coneix el potencial que té una plataforma d'aquestes característiques i com pot ajudar la teva empresa a destacar sobre la competència.


Per què és necessari implementar un ERP en un centre d'investigació?


En un camp tan exigent com el de la investigació, la implementació d'un sistema de planificació de recursos empresarials (ERP, per les seves sigles en anglès) s'ha tornat essencial per als centres d'estudi. La creixent complexitat dels processos científics i experimentals exigeix una gestió integral que només una solució com aquesta pot proporcionar.


Aquí tens una llista amb cinc motius que avalen la importància de disposar d'un ERP en un centre d'investigació. Com veuràs, en cada punt s'exposen alguns reptes que són més senzills de superar gràcies a les eines que proporciona aquesta solució de programari:

  • Optimització dels recursos. Els recursos en un centre d'investigació són limitats i valuosos. Un ERP permet una assignació més eficient de fons, equips i personal, evitant errors com les duplicitats.
  • Col·laboració i coordinació potenciades. Els ERP promouen la col·laboració entre departaments, ja que proporcionen una plataforma centralitzada per compartir informació i dades. Així mateix, els processos d'investigació requereixen una coordinació precisa entre diversos grups. Amb un ERP, es poden automatitzar els fluxos de treball i les tasques, amb la qual cosa s'eviten retards i confusions entre diferents empleats.
  • Reducció de temps. En un entorn científic, accelerar els temps de descobriment és bàsic. Un ERP facilita la gestió de projectes, optimitzant la planificació i execució de les diverses tasques. D'altra banda, la investigació genera ingents quantitats de dades. Un ERP facilita l'emmagatzematge i l'anàlisi de la informació i l'accés a aquesta.
  • Estricte compliment normatiu. La investigació està subjecta a regulacions i normatives. Amb un sistema de gestió de recursos es poden mantenir registres i fer un seguiment del compliment, evitant posteriors problemes legals.
  • Aprofitament de l'analítica. Els ERP ofereixen eines per a l'anàlisi de dades i generació d'informes, fet que permet una visió estratègica de les activitats d'investigació.
erp-centro-investigacion

Pot un ERP aconseguir que el teu negoci superi aquests desafiaments?


Davant dels reptes cada vegada més complexos a què cal fer front en el camp dels estudis científics, l'ERP es postula com la solució integral i definitiva per millorar la productivitat. SAP Business One és un ERP ideal per a un centre d'investigació, atès que aborda la complexitat dels processos i optimitza els recursos.


Un programari com a SAP Business One ajuda a obtenir dades en temps real, analitzar la informació de què es disposa i assegurar un compliment normatiu sense desaprofitar recursos. Però, quines funcions fan de SAP Business One el producte que la teva empresa necessita? Vegem quines són algunes de les més importants.


Gestió de projectes d'investigació


SAP Business One s'adapta als centres d'investigació proporcionant una plataforma per a la gestió de projectes, cosa que permet la planificació, el seguiment i l'avaluació de cada etapa del procés.


Traçabilitat i seguretat de les dades


Amb robustos mecanismes de seguretat, SAP Business One garanteix la traçabilitat de les dades crítiques, assegurant la integritat i la confidencialitat dels resultats. Això protegeix els èxits de la teva empresa en matèria d'investigació.


Integració amb aplicacions externes


SAP Business One s'integra sense problemes amb eines científiques especialitzades, i així permet la centralització i l'organització de les dades generades per diferents aplicacions.


Millora en l'eficiència de la planificació de recursos


Amb SAP Business One s'optimitza l'assignació de personal, fons i equips, evitant redundàncies i maximitzant l'eficiència. A més, tota aquesta gestió se simplifica i automatitza, reduint la càrrega de treball en els departaments associats.


Gestió òptima de patents i publicacions


La plataforma facilita l'administració de les publicacions científiques i el seguiment de processos de patentat, mantenint un registre complet dels objectius complerts.


Automatització de processos


L'automatització és un dels punts forts de SAP Business One. És un programari que elimina les tasques repetitives i optimitza fluxos de treball, agilitzant l'execució d'experiments i l'anàlisi de dades.


Seguiment de la legislació simplificat


SAP Business One s'adapta al mercat de la teva empresa i es manté actualitzat amb les novetats en matèria legislativa. D'aquesta manera, s'eviten problemes legals, fins i tot amb normatives que s'acaben de publicar, i s'aconsegueix una investigació ètica i rigorosa.


Adaptació mil·limètrica per a cada centre


SAP Business One porta la versatilitat per bandera. Per això, s'adapta a les necessitats del teu centre d'investigació i es pot escalar segons el creixement de l'empresa, assegurant la seva validesa a llarg termini.

Sap-business-one-caso-exito

CAS D'ÈXIT: ICFO

Els mòduls i les funcionalitats específiques per a centres d'investigació van permetre cobrir totes les seves necessitats

Característiques generals de SAP Business One


A més de tots els beneficis exposats, centrats especialment en el camp de la investigació, SAP Business One té algunes característiques generals que també són idònies per a la teva empresa. Són aquestes:

  • Integració d'operacions. És un aplicatiu que unifica totes les operacions, des de l'administració fins a la investigació, en una sola plataforma. Això promou una visió global i millora l'eficiència.
  • Plataforma per a petites i mitjanes empreses. SAP Business One és adaptable i assequible.
  • Funcionament al núvol. Aquest ERP pot operar al núvol, permetent l'accés en qualsevol moment i lloc. Això facilita la col·laboració remota i protegeix les dades.
  • Analítica en temps real. SAP Business One ofereix informació precisa i actualitzada per prendre decisions informades sobre la marxa, optimitzant la investigació.
  • Flexible i escalable. S'adapta a les canviants necessitats dels negocis, fent que l'ERP creixi amb cada centre d'investigació.


Tria un soci fiable per a la implementació de SAP Business One


Els beneficis de SAP Business One són enormes, però només s'obtenen després d'una implementació a mida. A SEIDOR hem treballat amb els millors centres d'investigació, adaptant i desplegant en cadascun tot el potencial de l'ERP líder entre les pimes.


Contacta ara amb nosaltres i deixa que el nostre equip d'experts t'assessori. És moment de gaudir dels beneficis de la tecnologia SAP Business One al teu centre d'investigació.

sap-business-one-seidor

SAP Business One

Coneix tots els avantatges de disposar de SAP Business One en el teu negoci

Potser et pot interessar…

28 d’agost de 2023

El paper de SAP Business One en les oportunitats de negoci

Aprofitar les oportunitats de negoci només és possible amb les eines més convenients. Segueix llegint per descobrir com estan evolucionant els entorns empresarials i què estan fent les empreses pioneres per adaptar-s'hi i continuar sent competitives. En els apartats següents parlem sobre la importància de detectar oportunitats de negoci i de com SAP Business One s'ha convertit en una eina clau per a la teva pime per aconseguir-ho.

PYME
SEIDOR
18 de juliol de 2023

Anàlisi de dades amb SAP Business One. Les claus.

Et presentem la guia més exhaustiva sobre l'anàlisi de dades amb SAP Business One. No tenim cap dubte que l'analítica s'ha convertit en una pràctica indispensable per a les grans corporacions. Ara bé, la tendència més fascinant és veure com a poc a poc està arrelant també en les pimes i petites empreses.

PYME
SEIDOR