Seidor
costes-fijos-directos-indirectos

24 d’agost de 2023

SAP Business One control de costos fixos, directes i indirectes

Escucha el audiopost y descubre el control de costes fijos, directos e indirectos con SAP Business One

SAP Business One control de costes fijos, directos e indirectos

NaN:NaN

La gestió de costos fixos, directes i indirectes és una de les tasques que més recursos consumeixen al món empresarial. Per què és tan important controlar de forma precisa aquest aspecte, especialment si parlem de les pimes? Com millorar la productivitat en aquest camp i desterrar d'una vegada per totes l'error humà? En aquesta consideració resolem tots els teus dubtes al respecte i et presentem SAP Business One com la solució idònia per a la gestió de costos fixos, directes i indirectes.

La importància del control de costos al món empresarial


En el vertiginós món empresarial, el control de costos és crucial per mantenir la salut financera i la sostenibilitat d'un negoci, fins i tot en pimes. Establir un sistema efectiu no només implica reduir despeses, sinó també optimitzar els recursos disponibles i maximitzar l'eficiència operativa.


En el cas de les petites i mitjanes empreses, aquesta disciplina adquireix encara més importància. Com que disposen d'uns recursos més limitats en comparació amb les grans corporacions, les pimes han de ser especialment curoses a l'hora de gestionar els seus costos. Un control rigorós permet identificar dilapidacions de recursos, identificar oportunitats de millora i prendre decisions positives pel que fa a inversions i retallades.


Això té un impacte positiu en l'empresa. Sense anar més lluny, les pimes poden mantenir preus competitius, cosa que és essencial per atreure i retenir els clients en un mercat saturat. A més, un control efectiu de costos proporciona estabilitat financera.


La tecnologia desenvolupa un paper significatiu en aquest procés. Eines d'anàlisi de dades i programari de gestió financera permeten a les pimes identificar patrons de despesa, pronosticar tendències i canviar el rumb, si cal. Tot seguit parlem d'una plataforma que permet aconseguir aquests objectius.

costes-fijos-directos-indirectos

SAP Business One, la solució ideal per al control de costos fixos, directes i indirectes


El sistema de planificació de recursos empresarials per a pimes SAP Business One és una eina integral per al control de costos a les empreses. Aquest programari s'ha dissenyat, entre altres coses, per abordar la gestió eficient dels costos fixos, directes i indirectes.


En primer lloc, SAP Business One facilita el control dels costos fixos. Aquests pagaments regulars, com ara lloguers o salaris, formen part del dia a dia de l'empresa. Aquest ERP ajuda els negocis a planificar i assignar recursos adequadament, evitant despeses innecessàries i ajustant els pressupostos quan també sigui necessari.


Si parlem de costos directes, que són els que estan directament relacionats amb la producció de béns o serveis, SAP Business One permet fer-ne un seguiment minuciós. Ho fa integrant totes les àrees de l'empresa en una plataforma única. D'aquesta manera, garanteix una visibilitat completa de les despeses associades a tots els processos.


Finalment, SAP Business One aborda els costos indirectes, que són els que no estan directament vinculats a la producció. Aquestes despeses, com ara les relacionades amb l'administració, el màrqueting i el manteniment, poden ser més difícils de rastrejar. Amb el sistema ERP, resulta molt senzill assignar-les a projectes o departaments concrets, cosa que proporciona una visió més real de com afecten la rendibilitat.

Sap-business-one-caso-exito

CAS D'ÈXIT: Vidal

Van aconseguir impulsar les seves finances gràcies a l'anàlisi de dades financeres de SAP Business One

9 beneficis de SAP Business One en la gestió de costos fixos, directes i indirectes

És evident que la implementació d'un ERP, especialment d'una solució tan potent com SAP Business One, presenta nombrosos beneficis. I els avantatges són enormes si parlem de la gestió de costos fixos, directes i indirectes. Com ajuda un programari d'aquestes característiques en aquest camp empresarial?


Integració d'operacions i gestió financera


Amb aquest programari, totes les operacions empresarials es fusionen amb la gestió financera en un sol sistema. Això permet una visió unificada de costos a totes les àrees.


Generació d'informes financers


SAP Business One agilitza la generació d'informes financers detallats. Produeix estats de resultats i balanços en pocs passos. A més, permet un control precís de pressupostos i anàlisis de desviacions.


Gestió de flux de caixa i tresoreria


Mitjançant el seguiment en temps real d'ingressos i despeses, aquest programari ajuda a preveure necessitats financeres. Aquesta funcionalitat és crucial per prendre decisions oportunes i mantenir l'estabilitat financera, especialment per a les pimes.


Seguiment i anàlisi de costos


Amb l'ERP SAP Business One, el seguiment i l'anàlisi de costos, com els costos de projectes i operacionals, són més precisos i efectius. Això permet prendre decisions estratègiques basades en dades per a una gestió de costos més eficient.


Gestió de pagaments pendents amb automatització

Aquesta eina emet avisos de venciments i automatitza els procediments associats. Això millora la relació amb els proveïdors, redueix retards i contribueix a un flux de recursos més controlat.


Administració d'actius i inventari


SAP Business One optimitza l'administració d'actius i inventari oferint un seguiment detallat. D'aquesta manera, s'aplica una gestió eficient de recursos i es garanteix la seva disponibilitat quan es necessita.


Auditoria interna i compliment normatiu


Aquesta plataforma es manté sempre actualitzada per facilitar l'auditoria interna. Així mateix, l'eina també automatitza processos per assegurar que es compleix la normativa.


Anàlisi financera


Amb una anàlisi financera òptima, basada en dades actualitzades, és possible entendre tendències, prendre decisions estratègiques i preveure desafiaments financers, per així impulsar un creixement informat i sostenible.


Analítica de negoci en temps real


Finalment, l'analítica de negoci en temps real de SAP Business One ajuda a prendre decisions àgils, identificar oportunitats de millora i ajustar estratègies en funció de la informació més recent, per impulsar així l'agilitat i la competitivitat.


SAP Business One i SEIDOR, l'opció guanyadora per a la teva empresa


Ha quedat confirmat que SAP Business One és la peça clau a l'hora de millorar la gestió de costos fixos, directes i indirectes. Tanmateix, tots els beneficis exposats només es materialitzen amb una implementació adequada i personalitzada de l'ERP. Aquí és on SEIDOR entra en joc.
Posem a disposició de la teva empresa dècades d'experiència. Hem ajudat centenars d'organitzacions, entre les quals hi ha pimes, a millorar la seva eficiència en camps tan bàsics com la gestió de costos fixos, directes i indirectes. Contacta ara amb nosaltres i descobreix com SAP Business One portarà el teu negoci al següent nivell.

Sap-business-one-seidor

SAP Business One

Coneix tots els avantatges de disposar de SAP Business One en el teu negoci

Potser et pot interessar…

25 de juliol de 2023

La digitalització: optimitzar i automatitzar la força de vendes

Ens trobem en el moment àlgid de la transformació digital de les empreses. Cada vegada apareixen més solucions tecnològiques que prometen millorar la productivitat i la competitivitat, especialment a les PIME. Amb tot, n'hi ha una que ha demostrat que realment és efectiva: SAP Business One. Sabies que també permet optimitzar i automatitzar la força de vendes?

PYME
SEIDOR
18 de juliol de 2023

Anàlisi de dades amb SAP Business One. Les claus.

Et presentem la guia més exhaustiva sobre l'anàlisi de dades amb SAP Business One. No tenim cap dubte que l'analítica s'ha convertit en una pràctica indispensable per a les grans corporacions. Ara bé, la tendència més fascinant és veure com a poc a poc està arrelant també en les pimes i petites empreses.

PYME
SEIDOR