Seidor
Inteligencia Artificial

10 de maig de 2024

4 tipus de dades per aplicar Intel·ligència Artificial

Hi ha 4 tipus de dades per a la Intel·ligència Artificial (IA). Entendre'ls no solament ens donarà una idea dels dades que seran necessaris per al nostre projecte d'IA, sinó que ens aporta una visió molt rellevant dels casos d'ús que podem implementar.

Els 4 tipus de dades per a la intel·ligència artificial són:

  1. Dades d'imatge
  2. Dades de llenguatge natural
  3. Dades de sensors
  4. Dades transaccionals
4 tipos de datos

Dades de imatge

Si bé els humans podem veure una foto i reconèixer immediatament qualsevol objecte, això per als ordinadors no era gens fàcil fins fa molt poc. La programació informàtica tradicional requeria que els desenvolupadors donessin instruccions detallades als ordinadors sobre què fer exactament en qualsevol situació.

En l'actualitat, ja podem programar ordinadors perquè aprenguin coses a partir de la seva pròpia experiència. Això és gràcies als avenços realitzats en Machine Learning (ML), així com a la major capacitat de còmput i d'emmagatzematge dels ordinadors que permet als científics de dades l'ús d'enfocaments com els que s'utilitzen en el propi cervell humà (xarxes neuronals).

Alguns exemples de casos d'ús amb dades d'imatges són:

  • Verificació de la identitat mitjançant comparació facial
  • Anàlisi del ús d'equips de protecció i mascaretes al lloc de treball
  • Detecció de milers d'objectes com, per exemple, logotips de marques

En realitat, qualsevol de nosaltres estem utilitzant aquest tipus d'algorismes quan pujem imatges a Google Fotos o Photos d'Amazon. També els cotxes moderns utilitzen aquest tipus d'algorismes per detectar el que succeeix en el seu entorn. La novetat més recent i que ha cridat molt l'atenció en el camp de la IA d'imatge és DALL-E-2, capaç de crear imatges a partir d'un text.

Dades de llenguatge natural

El processament del llenguatge natural (NLP) és un camp de la intel·ligència artificial en el qual les computadores analitzen, comprenen i deriven el significat del llenguatge humà. NLP és un altre exemple d'un problema senzill per als humans però molt difícil per a la informàtica tradicional. Comprendre el llenguatge humà és comprendre no només les paraules, sinó també els conceptes i com es vinculen entre ells per crear significat.

La PNL se usa comúnmente para la extracción de texto, la traducción automática y la respuesta automática a preguntas con chatbots de atención al cliente. También para transcribir voz a texto o incorporar voces realistas a nuestras aplicaciones, e incluso para hacer “análisis de sentimiento”, es decir, conocer el estat d'ànim dels nostres clients i millorar l'atenció als mateixos.

Dades de sensors

Avui en dia, la proliferació de l'Internet of Things (IoT) tant en l'àmbit del llar com el professional ha portat a que gairebé qualsevol dispositiu que usem als nostres llars, oficines, fàbriques o fins i tot en els nostres cossos (wearables) pugui estar en línia i connectat. Les nostres ciutats estan sensoritzades (smart cities) i mesuren el trànsit, la qualitat de l'aire, el soroll i tot tipus de dades que ajudin a millorar la qualitat de vida del ciutadà.

A nivell enterprise, IoT té enormes implicacions en la forma en què fabriquem béns, oferim serveis, venem als clients i donem seguiment amb suport. Les fàbriques intel·ligents i les plantes de logística estan cada vegada més automatitzades. Per exemple, l'aplicació d'intel·ligència artificial a les dades dels sensors permet el manteniment predictiu, això és, predir on ocorreran avaries abans que succeeixin per substituir i reparar de manera més eficient els equips defectuosos, i fins i tot la prescripció de tasques als nostres operadors facilitant la presa de decisions en determinats moments de la cadena operativa.

Dades Transaccionals

Les dades transaccionals són la informació registrada de les transaccions que realitzen els nostres usuaris. Una transacció és una seqüència d'intercanvi d'informació que satisfà una sol·licitud, per exemple, una compra en un ecommerce o un visionat en una plataforma de streaming.

Les dades de les nostres targetes de crèdit són dades transaccionals. Per això, un camp important per a la intel·ligència artificial basada en dades transaccionals és la detecció de frau i l'anàlisi de transaccions de pagaments. També mitjançant l'aplicació d'intel·ligència artificial en aquest tipus de dades podem realitzar previsions de vendes a botigues i prediccions de ruptures d'estoc en magatzems. Altres casos d'ús habituals són les recomanacions personalitzades als nostres usuaris (com les recomanacions que ens fan Amazon, Youtube, Netflix o Spotify) així com la realització de promocions personalitzades i vendes creuades.

Hem vist els diferents tipus de dades per a la IA. Començar per entendre les dades és una via molt útil per entreveure el tipus d'aplicacions que la IA ens ofereix.

Potser et pot interessar

10 de maig de 2024

Exemples reals de green technology

Descobreix com la Green Technology està transformant sectors clau amb IoT, conscienciació de l'usuari i arquitectures optimitzades, impulsant l'eficiència i la sostenibilitat!

10 de maig de 2024

El Role Playing en la formació E-learning

Descobreix com el role playing en la formació e-learning impulsa la participació activa i l'aprenentatge col·laboratiu, transformant l'experiència educativa en un emocionant joc de rols!

13 de maig de 2024

Com usar ChatGPT per millorar l'eficiència i productivitat de la teva empresa

Descobreix com aprofitar ChatGPT per impulsar l'eficiència i la productivitat a la teva empresa, des de la gestió de projectes fins a l'atenció al client. Automatitza tasques, optimitza processos i pren decisions informades amb aquesta potent eina d'intel·ligència artificial!