Seidor
IoT

10 de maig de 2024

Exemples reals de green technology

Tecnologia verda: Innovació sostenible per a un futur millor

El terme Green Technology fa referència a l'ús de la tecnologia i la ciència per reduir el dany al medi ambient.

Aplicar aquest enfocament a la tecnologia té molts beneficis. El més clar i fonamental és preservar les condicions de habitabilitat del nostre planeta. A més d'afectar positivament en la reputació de la societat, en la motivació de les persones empleades, en la fidelització dels clients... Inclus, en els inversors que comencen a tenir en compte el criteri de sostenibilitat. Ja que és un tema que interessa a totes les persones.

A SEIDOR pensem que la tecnologia pot ser un això de canvi cap a un món millor i més sostenible, i per això som capaços de crear les millors solucions de negoci que alhora redueixen la empremta de carboni.

Casos d'ús de Green Technology

Els sensors, l'Internet de les Coses (IoT), el núvol i la intel·ligència artificial (IA) poden millorar l'eficiència operativa i la gestió energètica en tots els sectors i promoure l'adopció de millors pràctiques entre els usuaris. No ho diem nosaltres: es tracta d'una de les línies de recerca de l'IPCC -el panell d'especialistes en canvi climàtic lligat a l'ONU- segons es desprèn del seu informe sobre com mitigar el canvi climàtic publicat el passat abril després d'anys de treball.

Casos d'ús de Green Technology ben coneguts a SEIDOR són la tecnologia basada en IoT i dades, la implementació d'aplicacions i campanyes de conscienciació de l'usuari i l'optimització d'arquitectures.

  • Millorar la sostenibilitat amb IoT

A través de la sensorización del mundo físico conseguimos mejorar la toma de decisiones en beneficio de la eficiencia y el medio ambiente. En SEIDOR lo hemos conseguido en proyectos como AMB-ZBE y Sentilo.

IoT canvia la forma en que les organitzacions administren els seus actius: de reactiu a proactiu, amb seguiment en temps real i presa de decisions impulsada per IA. Implica una millora en l'eficiència, productivitat i transparència en la relació entre organitzacions, ciutadans i grups d'interès.

  • Conscienciar a l'usuari final

Fomentem la conscienciació mediambiental i l'ús responsable de l'energia per part dels usuaris finals mitjançant el desenvolupament d'aplicacions basades en IoT en clients com Circutor (app Wibeee) i Generalitat de Catalunya (app AireCat) i Contigo Energía.

I a través de la nostra agència digital Fail Fast, realitzem campanyes per facilitar l'adopció de mesures de protecció del medi ambient, com hem fet en la implantació de la Zona de Baixes Emissions de Ciutat Real.

  • Optimitzar l'arquitectura

Construïm aplicacions i serveis natius a la núvol amb una mentalitat de plataforma com a servei (PaaS), utilitzant una arquitectura modular definida per programari amb microserveis moderns dissenyats específicament per potenciar no només l'eficiència computacional sinó també l'escalat ràpid i eficient. Així ho vam fer, per exemple, a Fira de Barcelona.

Aquí els proveïdors de núvol públic són veritables aliats per a la Green Technology: no només proporcionen components per a la implementació de solucions serverless i altament escalables, sinó que també esforçen per la sostenibilitat i tenen compromisos per aconseguir el zero net en els pròxims anys, com és el cas dels nostres partners AWS i Microsoft.

A més, tots dos ens faciliten una calculadora d'emissions de carboni associades als serveis d'AWS i Azure. Per tant, els equips d'arquitectura cloud poden promoure la sostenibilitat i informar-ne, ja que ara tenen la capacitat de quantificar l'impacte en el nivell de carboni de les càrregues de treball en el cloud de les seves arquitectures i en la regió d'un centre de dades que hagin seleccionat, amb informació a més de l'estalvi en emissions respecte a un centre de dades on-premise.

Aquests dades són crucials per entendre les emissions actuals, quins components i regions generen més o menys, i són el primer pas per establir les bases i promoure la millora contínua en la reducció del carboni per part dels equips d'arquitectura cloud.

Sustainability Calculator

Conclusió

Acabem de veure com la tecnologia pot ajudar a reduir la empremta de les organitzacions. Però no serveix qualsevol tecnologia, ni tampoc qualsevol enfocament d'implementació de la mateixa. No dubtis a contactar-nos si necessites utilitzar la tecnologia com una palanca per exercir una contribució positiva per al medi ambient.

Potser et pot interessar

10 de maig de 2024

El Role Playing en la formació E-learning

Descobreix com el role playing en la formació e-learning impulsa la participació activa i l'aprenentatge col·laboratiu, transformant l'experiència educativa en un emocionant joc de rols!

13 de maig de 2024

Com usar ChatGPT per millorar l'eficiència i productivitat de la teva empresa

Descobreix com aprofitar ChatGPT per impulsar l'eficiència i la productivitat a la teva empresa, des de la gestió de projectes fins a l'atenció al client. Automatitza tasques, optimitza processos i pren decisions informades amb aquesta potent eina d'intel·ligència artificial!

13 de maig de 2024

Les 5 V del Big Data

Descobreix les 5 V del Big Data i com gestionar-les per aprofitar al màxim el potencial de les teves dades. Converteix la informació en coneixement i potencia l'eficiència de la teva empresa!