Seidor
Big Data

13 de maig de 2024

Les 5 V del Big Data

Actualment, sabem que el secret d'una transformació digital exitosa i de ser una empresa que aposta per l'ús de les dades per millorar la seva operativitat (data driven company) està en manejar les dades de la forma correcta.

Cada dia, a cada moment, es creen dades noves i de forma massiva. Això és el que coneixem com Big Data, un gran volum de dades que es generen i es han d'emmagatzemar, processar i interpretar de manera òptima per convertir aquesta informació en coneixement. Realitzar aquestes tasques és possible gràcies a les noves tecnologies.

A nivell empresarial, el correcte ús de les dades pot aconseguir millorar el servei al client, prendre millors decisions, predir riscos de forma primerenca o millorar l'eficiència, entre altres molts usos.

Però per fer una bona interpretació de les mateixes i beneficiar-se de totes les seves avantatges cal conèixer les seves característiques, també anomenades les 5 V del Big Data, que descriuen els reptes i oportunitats de treballar amb dades de gran mida. ¡Anem-hi!

big data
 1. Volum
  Vivim en un món digitalitzat en el qual qualsevol moviment pot ser rastrejat i generat en forma de dades a causa de l'augment de dispositius connectats, les xarxes socials, el comerç electrònic, sensors, registres automatitzats, etc. A dia d'avui, cada persona produeix aproximadament 2 MB de dades cada segon i es preveu que cada any aquesta quantitat es duplicarà. Només cada minut s'envien 188 milions de correus electrònics i es fan al voltant de 4,5 milions de cerques a Google.
  La tecnología big data requiere recoger una dosis de información muy elevada que se acumula día tras día, lo cual comporta un reto, tanto a nivel de almacenamiento como de procesamiento.
 2. Velocitat
  La V de velocitat és la rapidesa en la qual es creen, processen i emmagatzemen les dades per poder ser interpretades en temps real i poder prendre acció el més aviat possible. Aquestes dades es recopilen i s'analitzen en el moment, sense esperar que es recullin totes les dades per començar l'anàlisi.
  Perquè això sigui possible, ha d'existir una infraestructura i tecnologies adequades, a més dels algorismes i les tècniques d'anàlisi per tractar dades en temps real.
 3. Variedad de tipus
  Les dades que es recopilen provenen de fonts diferents com webs, sensors, dispositius mòbils, xarxes socials, entre altres i en formats diferents com vídeo, text, números, imatge, àudios o metadades.
  Cal tenir en compte que la informació ha de tractar-se de manera diferent segons el tipus que sigui. Per aquesta raó, es necessiten diferents eines i tècniques ja que, per exemple, no és el mateix processar un text que una imatge.
 4. Veracitat
  La informació que s'obté és altament fiable, però cal tenir en compte que a major varietat de dades i velocitat en què es generen, menor és la veracitat d'aquestes dades, per això serà necessari validar-les i netejar-les abans de ser processades per poder treure conclusions de valor que serveixin per entre altres usos, conèixer en profunditat als clients, predir possibles esdeveniments, detectar problemes, etc.
  Igual de importante que obtenir les dades és com processar-les correctament i per això la forma de visualitzar-les juga un paper molt important. Cal buscar eines que s'adaptin al volum de dades i agrupar-les, sempre que sigui possible, per facilitar-ne l'anàlisi de forma gràfica o en mode de dashboard.
 5. Valor
  El valor del dato ve donat per la informació que s'extreu d'aquest, que es pot convertir en coneixement que ajudi a la presa de decisions de forma més ràpida i efectiva. Però cal tenir en compte que el dato per si sol no té valor i sempre serà necessari processar-lo i analitzar-lo per extreure la informació que es necessiti en cada cas.
  Un valor directe és la manera de monetitzar aquestes dades, per exemple, ajudant al CMO a comprendre millor els clients i trobar tècniques per fidelitzar-los.

Conclusió

Analitzar les dades pot tenir un impacte molt positiu en les organitzacions tant per millorar els seus serveis o productes, reduir costos, augmentar l'eficiència… ja que gràcies a identificar patrons de comportament, tendències o altres dades útils es poden prendre decisions més precises.

Si estàs pensant en millorar la presa de decisions implementant el big data, contacta'ns!

Potser et pot interessar

24 d’agost de 2023

La seguretat als dispositius i el treball remot

El teletreball s'ha convertit en una pràctica còmoda, eficient i fins i tot necessària per a moltes empreses. Però hi ha regles de ciberseguretat que s'han d'implementar per evitar posar en risc la informació sensible, pròpia o dels clients.

A continuació, es mostren els aspectes més importants per tenir en compte, tant des del prisma de l'organització com pel que fa als usuaris.

SEIDOR
13 de maig de 2024

6 consells per a la introducció de l'E-learning a la teva empresa

Descobreix com introduir l'eLearning a la teva empresa de manera efectiva amb aquests 6 consells clau. Transforma la cultura corporativa i potencia l'aprenentatge digital per a un desenvolupament organitzatiu òptim!

13 de maig de 2024

Singularitat tecnològica i transhumanisme

Descobreix com la singularitat tecnològica i el transhumanisme estan modelant el futur de la intel·ligència artificial i l'evolució humana. Prepara't per a un canvi global sense precedents i explora les possibilitats de la humanitat augmentada en un món de superintel·ligències.