Seidor
AI TRiSM

14 de maig de 2024

AI TRiSM: Què és i per què és important aplicar-la a la teva empresa?

La creixent adopció de la Intel·ligència Artificial (IA), ha suposat que CIOs i CTOs, com a responsables de gestionar la tecnologia i la infraestructura informàtica de l'empresa, s'enfrontin a nous reptes de seguretat.

Per aquesta raó, és important aplicar una solució prèvia que gestioni els riscos relacionats amb l'adopció de la IA, en aquest cas, parlem d'AI TRiSM.

Què és AI TRiSM?

AI TRiSM ve de "AI Trust, Risk and Security Management" (confiança, risc i gestió de la seguretat), sent una solució que ajuda les empreses a gestionar els riscos associats amb l'adopció de solucions d'IA i aconseguir que tingui una major fiabilitat i millors resultats.

Aquest terme es refereix a un conjunt de tècniques i estratègies dut a terme per un equip especialitzat per assegurar la confiança (trust), minimitzar els riscos (risk) i garantir la gestió de la seguretat (security management) en l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial.

Com funciona AI TRiSM?

AI TRiSM utilitza anàlisi de riscos i avaluació de la maduresa de les dades per proporcionar una visió general de l'adopció de la IA a l'empresa.

Proporciona una visió general de l'adopció de la IA a l'empresa i, a través d'una sèrie d'informes i anàlisis en temps real, ajuda als líders de l'empresa a prendre decisions informades i a gestionar els riscos de manera proactiva.

Quins són els beneficis d'implantar AI TRiSM a la meva empresa?

AI TRiSM permet a les empreses aplicar una intel·ligència artificial més rigorosa, ja que és una solució que aconsegueix fer una interpretació de les dades. Dit amb altres paraules, passa un filtre de protecció a les dades que permet la millor regulació possible de la solució d'IA.

Incorporar aquest sistema, permet complir amb les regulacions i estàndards de transparència, seguretat i privacitat de la pròpia empresa i dels seus clients. Ajuda les empreses a generar confiança en la IA assegurant que sigui ètica, responsable i justa. I a més a més, es converteix en un suport per complir els seus objectius amb millors resultats i obtenir una intel·ligència artificial de qualitat. Alguns dels beneficis de AI TRiSM són:

  • Major eficiència empresarial
  • Increment de la productivitat dels processos empresarials
  • Millor compliment normatiu i de seguretat
  • Reforçar la imatge corporativa
  • Garantir una major fiabilitat de la informació
  • Identificar preventivament riscos i/o possibles mancances de seguretat

Com implementar AI TRiSM a la meva empresa?

La implementación de AI TRiSM en tu empresa es un proceso simple y escalable. És un modelo que se integra con los sistemas existentes de la empresa para proporcionar una solución personalizada y escalable que te permitirá obtener informes y análisis en tiempo real para una mejor toma de decisiones informada en cuánto a gestión de los riesgos de manera proactiva. AI TRiSM se puede personalizar según las necesidades de tu empresa.

Com puc saber si la meva empresa necessita AI TRiSM?

Qualsevol empresa, independentment de la seva mida i sector que estigui adoptant la intel·ligència artificial, és important que també incorpori una solució de gestió de riscos d'IA efectiva com és AI TRiSM, especialment aquelles empreses que necessiten complir amb regulacions i estàndards de seguretat.

Potser et pot interessar

14 de maig de 2024

Històries de Transformació: Disney

Descobreix com Disney es va reinventar per competir a l'era digital amb el llançament de Disney+. Una història de transformació que inspira les empreses tradicionals a adaptar-se i destacar en un món digital en constant canvi.

14 de maig de 2024

Diversitat i Igualtat d'oportunitats: Passat, Present i Futur

Explora cómo SEIDOR aborda la diversidad y la igualdad en su cultura, desde el pasado hasta el futuro. Descubre acciones concretas y su compromiso continuo con la inclusión y el respeto.