Seidor
Big Data

17 de novembre de 2022

Big Data, què és i per a què serveix

El Big Data és una combinació de dades estructurades, semiestructurades i no estructurades recollides per les organitzacions amb les quals poder extreure informació.

Tot i que no hi ha una quantitat específica amb la qual es defineix quan una base de dades passa a ser Big Data, la majoria d'aquestes recopilacions impliquen terabytes, petabytes i, fins i tot, exabytes de dades creades i recopilades al llarg del temps.

Aquests grans volums de dades poden provenir de diverses fonts (tant internes com externes) i ser emprades per a diferents projectes, des de sistemes d'aprenentatge automàtic (Machine Learning), modelat predictiu i altres aplicacions d'anàlisi avançada.
Les V del Big Data

Per definir millor en què consisteix el Big Data, s'acostuma a fer referència a diverses V que defineixen aquests sistemes

 • Volum de dades
 • Varietat dels tipus de dades que s'emmagatzemen
 • Velocitat amb què es generen aquestes dades
 • Veracitat de les dades recollides i utilitzades
 • Validesa a l'hora d'utilitzar-les
 • Valor que tenen i que aporten aquestes dades
 • Variabilitat, tant en la seva composició com en la seva freqüència i disponibilitat
 • Volatilitat, atès que no són eternes ni perennes
 • Viabilitat de les dades
 • Visualització d'aquestes mateixes dades

  Per a què serveix el Big Data

Tot aquest volum d'informació ha de ser tractada i analitzada per poder extreure valor de totes aquestes dades. L'ús que se'n faci dependrà molt del tipus d'organització que vulgui esprémer el Big Data: des de crear campanyes personalitzades de màrqueting a la investigació contra el càncer. El Big Data permet, en darrera instància, poder complir els objectius marcats d'una manera més ràpida, efectiva i eficient.

L'èxit o el fracàs de totes aquestes operacions també depèn molt de la qualitat de les dades de què es disposi i també de la neteja i del tractament que se'n faci, les preguntes que es plantegin als sistemes encarregats de processar tota la informació i de la capacitat d'anàlisi que es dugui a terme.

Tal com dèiem abans, per tenir un bon sistema de Big Data, la informació ha de procedir de múltiples fonts. En l'àmbit intern, bona part d'aquesta informació prové de processament de transaccions, bases de dades de clients, documents, correus electrònics, registres de clics a Internet, les aplicacions mòbils i les xarxes socials. També inclou dades generades per màquines, com ara arxius de registre de xarxes i servidors, i dades de sensors en màquines de fabricació, equips industrials i dispositius de l'Internet de les coses.

A més de les dades dels sistemes interns, els entorns de Big Data acostumen a incorporar dades externes sobre els consumidors, els mercats financers, les condicions meteorològiques i del trànsit, la informació geogràfica i la investigació científica, entre d'altres. Les imatges, els vídeos i els arxius d'àudio també són formes de Big Data.

Analitza de manera àgil les dades del teu negoci

En qualsevol cas, el Big Data serveix perquè les empreses puguin analitzar de manera àgil totes les dades del seu negoci, de manera que puguin detectar possibles àrees de millora i altres que hagin de ser explotades per reduir despeses, augmentar ingressos i maximitzar els beneficis.

L'analítica del Big Data és una de les parts més complicades i importants d'aquest terreny. Es tracta d'examinar els volums ingents de dades per trobar informació oculta o menys visible, com ara patrons ocults, correlacions, tendències de mercat, preferències de client o de sistemes, i que poden fer que es prenguin millors decisions (basades en dades).

Per poder fer aquesta analítica, els professionals del món de la dada (com ara analistes i científics de dades) recullen, processen, netegen, tracten i analitzen la informació i la correlacionen amb altres conjunts de dades amb aplicacions específiques.

En molts casos seran capaços de desenvolupar models predictius per automatitzar aquestes tasques per tal que l'empresa sigui encara més eficient i pugui treure un profit més gran de totes aquestes dades. Per a això, en certes ocasions, és necessari l'ús de tecnologies com ara el Machine Learning, el Deep Learning (o aprenentatge profund), la Intel·ligència Artificial, aplicacions de Business Intelligenci i, fins i tot, de visualització.

Finalment, cal indicar que davant la gran capacitat de còmput que acostuma a ser necessària per fer totes aquestes operacions relacionades amb el Big Data, la majoria de les aplicacions estan basades al núvol, atès que permet una major escalabilitat dels sistemes.

Potser et pot interessar…

15 de setembre de 2022

SEIDOR adquireix Opentrends i reforça la seva estratègia de transformació d'aplicacions al núvol

SEIDOR, consultora de serveis i solucions tecnològiques, ha adquirit una participació majoritària en Opentrends, una companyia de transformació digital especialitzada en el desenvolupament d'aplicacions al núvol i solucions de customer experience, amb la qual cosa reforça la seva estratègia en aquest àmbit.

SEIDOR
28 d’octubre de 2022

El creixement de la divisió de Sector Públic de SEIDOR

La divisió de Sector Públic de SEIDOR és en ple creixement, i la lidera, des de fa dos anys, Joan Ramon Barrera. S'ha centrat totalment a donar resposta a les necessitats tecnològiques de les diverses organitzacions públiques i acompanyar-les en el seu procés de digitalització.

SEIDOR