Seidor
mano usando un móvil

23 d’agost de 2023

Integració d'IoT amb CRM, ERP i sistemes corporatius

En aquesta quarta revolució industrial que estem vivint, l'internet de les coses (IoT, per les seves sigles en anglès; Internet of Things) és una de les tecnologies clau. La tendència està sent la de dotar de connectivitat tots els dispositius per convertir-los en dispositius IoT.

Moltes companyies comencen el viatge d'IoT convertint els seus productes en dispositius connectats, però sense tenir clares les parades d'aquest viatge. La parada obligatòria és la d'explotar la connectivitat del dispositiu, amb beneficis obvis com ara saber l'estat en temps real de tot el parc de dispositius i fer-hi operacions remotes. Però, més enllà de tot això, com s'ha de continuar el viatge? Quins haurien de ser els passos següents per maximitzar els beneficis (i el ROI) de sistema IoT?

Com maximitzar el ROI d'IoT?

Dels avantatges i dels desavantatges de l'IoT, ja n'hem parlat en aquest article. Més enllà dels beneficis que un producte connectat pugui generar sobre la satisfacció del client, que no és poca cosa, l'IoT obre tot un món de possibilitats en integrar-lo amb els processos de negoci corporatius i en explotar la ingent quantitat d'informació que el sistema IoT genera, relacionant-los i enriquint-los amb altres fonts de dades.

Aquests avantatges es tradueixen en una major eficiència dels processos perquè es disposa d'informació més detallada en temps real que permet una presa de decisions basades en dades i, alhora, una automatització de processos que en milloren la productivitat. I tot això sense oblidar les noves possibilitats que els sistemes IoT confereixen, com ara la generació de nous serveis, nous models de negoci i optimització de l'operativitat pel que fa a la millora del rendiment i dels processos. En aquest article parlarem d'aquest darrer punt i intentarem aterrar i descriure exemples pràctics per aconseguir una eficàcia operativa integrant l'IoT amb els processos i els sistemes corporatius.

Com es pot aconseguir una eficàcia operativa dels processos amb IoT?

La integració del sistema IoT amb els processos corporatius de la companyia és la base sobre la qual se sustenta qualsevol millora operativa. La integració dels sistemes IoT es poden fer a tots els nivells de processos corporatius, operatius, directius i de control: CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), SGA (Sistemes de Gestió de Magatzems), DMS (Sistemes de Gestió Documental), BPM (Gestió dels processos empresarials) i, per descomptat, BI (Business Intelligence).

SGA

Molts cops ens trobem que a les companyies que incorporen sistemes IoT els és molt difícil començar a millorar els processos corporatius i fins i tot resulta difícil identificar els mateixos processos que es poden millorar. Vegem a continuació alguns exemples de millora de l'operativa més habituals:

 • La integració de l'IoT amb el CRM permet relacionar la informació que els dispositius IoT generen amb la dels usuaris a través del CRM. Aquesta informació permet millorar diversos aspectes com ara:
  • Amb campanyes de màrqueting amb més personalització, ja que tenen accés a una gran quantitat de dades sobre el comportament dels usuaris, les empreses poden oferir una major personalització de les campanyes de màrqueting i oferir missatges més rellevants per a cada usuari i automatitzar part del procés de màrqueting.
  • La major informació dels dispositius i l'ús que els usuaris en fan també permet millorar la segmentació de les audiències.
  • Millorar el suport a clients a través del CRM. Automatitzar part del procés de suport al client pot ajudar, en termes de qualitat, a ser més eficients i a proporcionar un servei més ràpid. En tenir accés a dades en temps real sobre l'ús dels productes i serveis per part dels clients, els agents de suport i mantenidors poden detectar problemes més ràpidament i proporcionar solucions més efectives.

Tot això genera una major satisfacció del client, fomenta la lleialtat i la retenció i, en conseqüència, hi ha un major retorn de la inversió (ROI).

Una integració entre la IoT amb ERP pot optimitzar la planificació i l'ús dels recursos.

 • En recopilar dades sobre el comportament dels clients, el sistema ERP pot predir la demanda i, en conseqüència, optimitzar la planificació dels recursos.
  • L'ERP pot proporcionar una major visibilitat sobre l'estat dels processos de l'empresa i detectar problemes més ràpidament.
  • La tecnologia IoT permet obtenir informació en temps real sobre els actius, materials o equips d'alt valor. En tenir accés a una gran quantitat de dades, el sistema ERP pot fer anàlisis per identificar patrons i tendències que puguin ajudar a optimitzar la planificació i l'ús dels recursos, fet que permet dur a terme estratègies proactives i no reactives com fins ara.
  • El departament comercial també pot enriquir els processos de venda amb informació obtinguda de l'IoT: bé augmentant les vendes de consumibles/recanvis dels dispositius que ho necessiten o necessitaran ben aviat o bé optimitzant les necessitats de venda amb la predicció de cicles de venda.
  • Hi haurà processos i ordres que, en molts casos, es podran fer sense cap mena d'intervenció humana automatitzant fluxos de treball, com ara sol·licituds de materials o subministraments a partir de previsions.

Conclusió

Tots aquests són alguns exemples de processos corporatius que es podrien optimitzar millorant l'eficiència operativa, que redundaria en una productivitat superior, un millor ús dels recursos, una reducció dels costos i una millora en la qualitat dels productes o serveis que s'ofereixen. Des de SEIDOR podem ajudar la teva companyia a fer el salt en l'adopció d'IoT i cercar un retorn ràpid del ROI.

Potser et pot interessar…

16 de febrer de 2023

Com calcular el ROI d'un projecte IoT

Els diferents àmbits empresarials en què un projecte IoT pot proporcionar importants retorns d'inversió

23 d’agost de 2023

Construint aplicacions mòbils escalables

La popularitat de les aplicacions mòbils ha augmentat exponencialment en els últims anys, cosa que ha portat a un augment en el trànsit i el nombre d'usuaris. Construir aplicacions mòbils escalables que puguin gestionar el creixement i l'augment a la demanda és un repte clau en un entorn en evolució constant.

Cristian
Cristian Castro Díaz
Jefe de proyecto de SEIDOR

Help Flash | IoT

Help Flash, un dels principals fabricants de balises d'emergència, va veure necessari redissenyar el seu producte per dotar-lo de connectivitat, geoposicionament i intel·ligència suficient per complir els requisits imposats per la DGT; però, a més, també s'havien d'enfrontar a altres reptes importants a l'hora de dissenyar i fabricar el seu producte.

Help Flash