Seidor
personas usando ordenadores

09 de març de 2023

La tecnologia, clau per ser sostenibles

Des que l'ONU va establir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les societats i les empreses tenen a l'agenda la sostenibilitat com una de les prioritats.

L'objectiu és seguir avançant com a societats, seguir operant com a empreses, però sense perdre de vista que els recursos són limitats i que hi ha desigualtats que, amb el risc que s'augmentin, s'han de tenir en compte per reduir-les.

El paper de la tecnologia

Com a part transversal de tots els negocis i de les esferes de la vida de les persones, la tecnologia té no només una gran responsabilitat, sinó un gran paper que exercir per aconseguir tots aquests objectius.

Només cal veure les dades de l'Agència Internacional de l'Energia respecte al consum d'electricitat per part dels grans centres de dades i comparar-los amb el creixement que aquest sector ha tingut (tant en base instal·lada com en usuaris i megues transferits) per adonar-se que la tecnologia té un paper fonamental en la sostenibilitat.

Si la demanda de serveis digitals no deixa de créixer (des del 2010, el nombre d'usuaris d'internet a tot el món s'ha més que duplicat, mentre que el trànsit global d'internet s'ha multiplicat per 20), el consum d'electricitat dels CPD es manté estable, entre l'1 i l'1,5% del consum mundial.

Com s'aconsegueix això? En part a causa de l'eficiència del maquinari informàtic i la refrigeració i a la substitució dels petits i ineficients centres de dades empresarials per centres de dades en el núvol i hiperescala més eficients.

Eficiència i humanitat

Però, a més, els avenços tecnològics poden aportar molt en les empreses i en la vida de les persones per ser més sostenibles. Així, gràcies als avenços en intel·ligència artificial i robòtica, les indústries poden automatitzar més processos, cosa que els permet dedicar la mà d'obra humana a tasques que els robots són incapaços de fer. Això no només es tradueix en un augment de la productivitat, sinó al fet que es poden fer més coses en menys temps, usant menys recursos (tant materials com immaterials) per aconseguir el mateix objectiu, i això millora la sostenibilitat.

També en la vida personal podem beneficiar-nos d'una millor sostenibilitat gràcies a la tecnologia. Tot el que té a veure amb l'Smart Home o amb la IoT (internet de les coses) permet que, gràcies als sensors de connexió, puguem supervisar i programar,

fins i tot a distància, qualsevol element de la nostra llar per ser al més eficients possible des del punt de vista energètic.

De fet, els avenços en IoT i en el programa que l'acompanya estan permetent que siguin els mateixos dispositius els que, en funció de l'analítica de les dades, prenguin les decisions de quan convé estar en marxa o funcionar. Així, les rentadores poden iniciar els programes en els moments en què menys llum consumeixen o que carregar el vehicle a casa pugui fer-se en les hores vall.

De fet, s'espera que aquesta tecnologia també permeti que les ciutats del futur (on cada cotxe, telèfon, aire condicionat, llum i altres estiguin interconnectats) no només siguin intel·ligents, sinó energèticament molt més eficients.

Economia compartida

Per descomptat, la tecnologia és un dels habilitadors del que es coneix com a economia compartida (sharing economy).

Les generacions més joves són més conscients del medi ambient, de la necessitat de protegir els animals, de la necessitat d'adoptar la tecnologia digital i són una de les més orientades a treure tot el partit d'aquestes possibilitats.

L'economia col·laborativa és la que utilitzen els productes i serveis per connectar, transportar i lliurar articles als clients. Redueix la nostra dependència dels combustibles fòssils i les pràctiques perjudicials.

Hi ha molts exemples d'economia col·laborativa (en transport, en allotjament…). La majoria redueixen d'alguna manera el transport o protegeixen de la destrucció els boscos tan necessaris.

Altres usos

A més, la tecnologia s'ha convertit, des de fa temps, en un potent aliat per preservar el medi ambient. Són moltes les iniciatives que, per mitjà de sistemes com els GPS, els sensors, els satèl·lits, els algoritmes o la intel·ligència artificial, intenten tenir cura de les espècies protegides i entendre millor el comportament animal i atmosfèric.

Des de la preservació de les espècies marines o uns sistemes de regadiu més eficients, només cal aplicar la tecnologia per complir els compromisos de sostenibilitat.

Potser et pot interessar…

13 de març de 2023

Què valora el talent d'una empresa

Els departaments de recursos humans intenten captar el millor talent disponible per a les seves empreses.

En aquesta valoració sobre què fa que uns perfils encaixin en aquesta visió del talent i per què d'altres no entren en joc hi ha molts factors i variables: des de la formació i aptituds desenvolupades com les actituds i valors, que han de coincidir amb la cultura corporativa o el lloc per a què s'opta.

SEIDOR
10 de març de 2023

Corporate Venturing, una forma d'innovació per a les empreses

Innovar no sempre és fàcil, sobretot quan les empreses ja tenen una certa entitat, mida i/o trajectòria. Per això, sempre es diu que les petites i de recent creació solen ser més àgils, encara que disposin de menys recursos.

Per això, una forma d'unir les necessitats i oportunitats d'unes i altres és arribar a algun tipus d'acord pel qual la petita segueix liderant la innovació, però la més gran li dona suport i se'n beneficia.

SEIDOR