Seidor
ciudad con conexión conceptual de wifi

10 de març de 2023

Subcontractar Serveis IT: què és i raons per fer-ho

Les petites empreses externalitzen habitualment la seva comptabilitat, distribució, processament de nòmines i moltes altres funcions importants perquè no tenen cap altra opció. Moltes grans empreses recorren a l'externalització per reduir costos. En conseqüència, indústries senceres han evolucionat per atendre les necessitats d'externalització de les empreses.

Les petites empreses externalitzen habitualment la seva comptabilitat, distribució, processament de nòmines i moltes altres funcions importants perquè no tenen cap altra opció. Moltes grans empreses recorren a l'externalització per reduir costos. En conseqüència, indústries senceres han evolucionat per atendre les necessitats d'externalització de les empreses.

La subcontractació de TI (també coneguda com a outsourcing, per la seva denominació en anglès) és l'ús de proveïdors de serveis externs perquè s'encarreguin de les qüestions tecnològiques d'una empresa, ja sigui en la gestió de solucions, serveis d'aplicacions o infraestructures.

La subcontractació, el programari com a servei i la subcontractació al núvol són opcions que ajuden les empreses a desenvolupar les seves estratègies seleccionant els proveïdors de serveis de TI adequats, amb els quals se solen signar contractes i acords a llarg termini. L'externalització pot permetre a les empreses reduir costos, accelerar el temps de comercialització i aprofitar l'experiència, els actius i/o la propietat intel·lectual d'aquests proveïdors.

MSP, figura clau

De fet, en aquesta subcontractació dels serveis informàtics el proveïdor de serveis gestionats (MSP) extern és clau. Aquesta figura pot ser una empresa que pot cobrir-ho tot (des de la seguretat de les xarxes i la implementació de sistemes operatius fins a la instal·lació de programari i la còpia de seguretat d'arxius) o només encarregar-se d'una part de les seves necessitats tecnològiques.

No es tracta d'una empresa que l'ajuda amb les seves incidències tecnològiques, sinó que un proveïdor de serveis informàtics gestionats, és un soci tecnològic, encarregat de supervisar constantment la seva xarxa per una quota mensual. Els MSP hi són perquè la seva xarxa funcioni sense problemes, no només per arreglar problemes, per la qual cosa tenen més incentius per trobar una solució ràpida i fiable si alguna cosa va malament.

Encara que empreses de totes les mides poden beneficiar-se de l'externalització dels seus serveis informàtics, les petites i mitjanes empreses (pimes) són les que més se'n beneficien, ja que és molt probable que el temps i els diners necessaris per crear un departament informàtic intern s'aprofitin millor en el creixement del negoci.

Tipus de serveis d'externalització de TI

Dins la subcontractació de serveis IT, podem distingir diversos tipus. La classificació, a més, es pot fer tenint en compte diversos paràmetres.

Així, doncs, si tenim en compte la geografia, podem parlar de:

  • Externalització a l'estranger. El procés d'enviar la feina relacionada amb les TI a una empresa d'un país que comparteix frontera amb el nostre. Aquest tipus facilitarà la comunicació i els viatges entre les dues empreses.
  • Externalització offshore. Consisteix a enviar la feina relacionada amb les TI a una empresa d'un país estranger, com les Filipines, l'Índia i la Xina, que ofereix costos més baixos i estalvi d'impostos. Cal assegurar-se, això sí, de l'estabilitat política
  • Subcontractació nacional o onshore. Consisteix a contractar un soci de serveis extern situat al mateix país perquè faci les feines relacionades amb les TI, a distància o in situ.

Si ens atenim als productes que subcontractarem, llavors podem diferenciar entre:

  • Computació al núvol. Contractació d'un proveïdor extern per oferir serveis relacionats amb les TI a través d'Internet, com la plataforma com a servei, la infraestructura com a servei i el programari com a servei.
  • Serveis gestionats. Es tracta de contractar un proveïdor extern perquè ofereixi funcions de gestió de xarxa, com xarxes privades virtuals (VPN), centres de missatgeria i trucades, tallafocs, telefonia IP i supervisió i informes de xarxa.

Amb l'externalització, pots triar els serveis gestionats que millor s'adaptin a les teves empreses per ajudar a satisfer les necessitats empresarials específiques. Un proveïdor de serveis gestionats adequat proporciona una àmplia gamma de serveis tecnològics en un o diversos dominis tecnològics. Aquests proveïdors disposen d'un ampli equip d'experts en TI per poder oferir una experiència superior per a l'usuari final, oferint suport operatiu i millores per a una àmplia gamma d'aplicacions i serveis de TI.

Beneficis de subcontractar

Tanmateix, no són gaires les empreses que coneixen a fons els avantatges de l'externalització, especialment les petites. És cert que la subcontractació pot ajudar a estalviar diners, però aquest no és l'únic propòsit (ni tan sols el més important) per fer-ho. L'externalització de TI pot proporcionar a les petites empreses una sèrie de beneficis a llarg termini.

Tenir equips de desenvolupament de programari interns és costós, especialment per a les petites empreses que volen minimitzar els costos. L'externalització del servei d'assistència tècnica de TI facilita a l'empresa l'accés als millors serveis i talents sense desaprofitar els costos associats a l'allotjament de les tasques de desenvolupament de programari internes i, en particular, a la formació i contractació de personal. La subcontractació li permet centrar-se més en els seus recursos humans on més els necessita.

A més, els socis de l'externalització ajuden les empreses a eliminar la necessitat d'invertir en les eines i equips necessaris per al desenvolupament de programari amb èxit. Per tant, l'externalització converteix els costos fixos de TI en costos assequibles i pot ajudar a elaborar un pressupost eficaç.

Potser et pot interessar…

09 de març de 2023

Què és un sistema de gestió de magatzems, o WMS?

Si tens un negoci en què, bé per fabricació, bé per distribució, tens diversos magatzems i hi guardes diversos objectes, saps les complexitats i dificultats que això porta associat. No es tracta només de tenir un bon inventari de tots i cadascun dels repositoris i de les diferents línies de producte.

SEIDOR
09 de març de 2023

La gestió de la dada eficient (MDM: Definició i mode d'implementar-ho a la teva empresa)

Tornem al glossari de Gartner per saber que la gestió de dades mestres o eficients (MDM, per la seva denominació en anglès, Master Data Management) és una disciplina tecnològica en què les empreses i els departaments de TI col·laboren per garantir la uniformitat, la precisió, la gestió, la coherència semàntica i la responsabilitat dels actius de dades mestres compartits de l'empresa.

SEIDOR
06 de març de 2023

Raons per les quals has d'implementar el Customer Service a la teva empresa

“El client sempre té la raó”. Aquest mantra, independentment que sempre sigui cert o no, convida totes les empreses a millorar la satisfacció del client. Una cosa que es pot aconseguir amb un servei d'atenció al client, o Customer Service.

SEIDOR