Seidor
GREEN IT

14 de maig de 2024

Green IT per a un futur Sostenible

Després d'anys de recerca, a mitjans de l'any passat l'IPCC -panell d'especialistes vinculat a l'ONU- presentava el seu Informe sobre mitigació del canvi climàtic, el qual considera necessari assolir emissions netes de CO2 (Net Zero) al 2050 per poder estabilitzar la temperatura del planeta en 1,5ºC, i per això, les emissions mundials han d'assolir el seu pic abans del 2025.

L'informe destaca les noves tecnologies com un factor accelerador que pot contribuir decisivament en la lluita contra el canvi climàtic i per aconseguir els objectius de sostenibilitat (ODS, per les seves sigles en anglès), però també reafirma la importància de gestionar la tecnologia de manera adequada:

“La digitalització pot implicar, per exemple, l'augment dels residus electrònics, impacte negatius en els entorns laborals i l'increment de la bretxa digital”.

Amb això podem concloure que: la tecnologia pot ser un aliat clau per aconseguir els objectius de sostenibilitat (ODS), però només si es gestiona de forma adequada per preservar el medi ambient.

I aquí és on entra en escena el Green Information Technology (Green IT), un terme relativament nou per a un concepte que, no obstant això, està present en el sector TIC ja des de finals del segle passat.

Green IT (o tecnologia verda), consisteix a utilitzar les noves tecnologies, tant productes i serveis com estratègies, de la manera més respectuosa possible cap al medi ambient. Això inclou nombrosos focus d'acció: des de produir de la forma més òptima en quant a recursos i energia, fins a crear productes amb cicles de vida útil més llargs i més eficients davant del seu consum, a més de fomentar la gestió responsable de residus, optimitzar al màxim els centres de dades a través de la centralització i/o la virtualització… Totes aquestes bones pràctiques comparteixen un mateix objectiu: reduir les emissions i generar ecosistemes més sostenibles, minimitzant al màxim l'impacte negatiu que puguin ocasionar els recursos IT.

El compromís Net Zero: El paper de les organitzacions

Per complir els objectius Net Zero, les organitzacions hauran de prendre dues mesures clau: reduir el volum d'emissions, i compensar la petjada de les imprescindibles. En el cas d'Espanya, l'any passat es va aprovar la primera Llei d'Emergència Climàtica, que marca els primers passos en aquest sentit, amb el primer objectiu de reduir les emissions en un 23% l'any 2030.

Veiem com arreu del món les forces convergeixen per crear una agenda Net Zero. No solament governs, sinó també inversors, consumidors i, per descomptat, les empreses. Més enllà de l'impacte positiu en el medi ambient, també té un impacte favorable en la responsabilitat corporativa, ja que complir aquests objectius és una influència positiva que pot servir com a motor de canvi social. I, a més, suposa apostar pel estalvi econòmic, ja que, tot i que suposa una inversió inicial, a la llarga es reduirà el consum d'energia.

Un bon exemple és el de Barcelona, i concretament a través de projectes com la plataforma de gestió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, desenvolupada per millorar la qualitat de l'aire i amb això millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Green IT a l'empresa

Existeixen una sèrie de tecnologies i mesures per adoptar el Green IT i dur-lo a la pràctica en el món empresarial:

  • Virtualització al CPD: la virtualització, un recurs present ja en la gran majoria dels centres de dades, és a més un aliat per al Green IT, ja que permet optimitzar al màxim l'ús dels recursos disponibles en les infraestructures de servidor, fins i tot a través de l'encesa i apagat automàtic de servidors en funció de la demanda.
  • Computació en el núvol: si un centre de processament de dades (CPD) optimitzat ja suposa un avanç, l'ús de serveis en el núvol permet donar un pas més; l'escalat dinàmic i l'assignació de recursos en temps real són garantia que cada cicle de procés serà aprofitat adequadament, igual que l'espai d'emmagatzematge o fins i tot el trànsit de xarxa.
  • Computació en malla (Grid Computing): Per abordar operacions de còmput molt complexes no sempre és necessari l'ús de sistemes HPC i superordinadors. Optar per una xarxa descentralitzada de sistemes perquè se'n facin càrrec permet treure un major rendiment a la infraestructura existent.
  • Ús de Thin Clients en estructures client/servidor: En lloc d'utilitzar múltiples sistemes per dur a terme tasques senzilles i poc exigents, és molt més eficient concentrar la major part de la càrrega de treball en un servidor, ja que s'evitaran equips desaprofitats, que a més tenen un consum elèctric molt superior al dels thin clients.
  • Implantació de VPNs i altres solucions de teletreball: L'aplicació del teletreball com a pràctica normalitzada i optimitzada no només es tradueix en una substancial reducció de la factura elèctrica, sinó que a més s'eliminen, per exemple, les emissions originades en els desplaçaments.

Aquests són els elements sobre els quals avui hi ha consens general, però a mesura que s'analitzin els processos i l'operativa, apareixeran moltes més opcions de millora per avançar en l'adopció del Green IT. Si el teu objectiu és contribuir a aconseguir un medi ambient més sostenible, contacta'ns. El nostre planeta del futur comença avui.

Potser et pot interessar

14 de maig de 2024

El model Flipped Classroom en la formació E-learning

Descobreix com el model flipped classroom transforma la formació e-learning. Aprèn com invertir rols i fomentar un aprenentatge actiu i col·laboratiu en entorns virtuals.

14 de maig de 2024

AI TRiSM: Què és i per què és important aplicar-la a la teva empresa?

Descobreix com AI TRiSM pot transformar la gestió de riscos a la teva empresa. Garanteix una IA fiable, segura i ètica per complir amb les regulacions i millorar els teus resultats.

14 de maig de 2024

Històries de Transformació: Disney

Descobreix com Disney es va reinventar per competir a l'era digital amb el llançament de Disney+. Una història de transformació que inspira les empreses tradicionals a adaptar-se i destacar en un món digital en constant canvi.