Seidor
industria-sanidad

INDUSTRIA

Sanidade

Impulsamos o sector cara á súa transformación poñendo o foco na accesibilidade e na experiencia do paciente dixital.

O sector da sanidade está inmerso nun importante período de cambio tecnolóxico para acelerar o proceso de transformación e adopción de novas tecnoloxías. A conxuntura económica e social obriga as organizacións a facer fronte a grandes retos de xeito inmediato, entre eles algúns de grande importancia:

O crecente avellentamento da poboación, maior cronicidade das enfermidades, falta de coñecemento TIC nos profesionais e os pacientes e a adaptación aos novos hábitos do paciente dixital.

Os retos enumerados comprometen a sostibilidade económica do sistema. A nova medicina toma como referencia o paciente dixital para construír un novo modelo baseado nos 7 P.

Cómpre reformular o modelo de prestación dos servizos sanitarios para dar resposta ao sistema sanitario tradicional e á actual evolución deste.

Retos do sector

end-to-end

Xestión end-to-end do paciente

Captación

Mellora da xestión remota do paciente

clientes

Adopción de tecnoloxía (Big data, ferramentas de predición, robótica, IoT)

cloud

Transformación dixital. Innovación enfocada ao achegamento dixital co paciente

portal

Portais e aplicacións especializadas

vídeo

Videoconsulta, telemedicina, monitorización

OPERACIONES

Optimización no aprovisionamento da medicina

ACREDITADO

Patient experience

SOLUCIÓNS

As nosas solucións para a sanidade

Os nosos partners na sanidade

SAP

Microsoft

IBM

adobe