Seidor
construcción

INDUSTRIA

Construción

Construímos o futuro do sector a través da tecnoloxía

A industria da construción presenta cada vez unha maior complexidade nos proxectos, nos procesos e, polo tanto, na planificación e o seu cumprimento. Desde SEIDOR pomos a tecnoloxía ao alcance dos profesionais para que se poidan concentrar naquelas tarefas que acheguen un maior valor, asegurando unha xestión integral do proxecto. Conectamos todas as áreas da empresa afectadas, garantindo un control e un seguimento do proxecto en liña, e ofrecendo unha información centralizada e veraz do estado do proxecto de construción, elementos clave para a construtora do futuro.

Retos do sector

marca

Maior complexidade de proxectos cunha man de obra con menor experiencia

SEIDOR products

Adopción de metodoloxías BIM

gestor

Aumentar a produtividade da man de obra

sostenible

Sostibilidade

Nuevas Tecnologías

Integración e colaboración con subcontratistas

clientes

Realidade aumentada e New Techs para novas experiencias de cliente

cloud

Industrialización da construción

construcción
construcción
construcción
construcción
construcción

Xestión

Capacidade

Planificación

Produción

Procesos de peche

Drag and drop

Xestión de licitacións e seguimento económico

Xestión de clientes e obras potenciais
Control de ofertas presentadas e estado
Importación do ficheiro BC3 Xestión de licitacións: clasificacións
Control de custos de estudo, oferta e liquidación

Capacidade de xestión dos proxectos adxudicados

Creación de estrutura con modelos por tipoloxías
Posibilidade de xestionar a execución directa
Xestión de recursos

Planificación detallada do proxecto

Distribución temporal
Replanificación e xestión de versións
Xestión de orzamentos adicionais

Avances mensuais, produción e certificación

Informe mensual para orixe de execución, produción e certificación con integración contable e analítica
Resumo de certificación con integración con vendas
Procesos de contratación ou fabricación
Partes de man de obra ou maquinaria

Procesos de peche e obtención de resultados do período en tempo real

Recoñecemento da produción e a certificación, así como o seu reflexo contable e analítico
Previsións de custos
Xestión de provisións en obra
Revalorización de tarifas
Reparticións de custos

OS NOSOS PARTNERS

SAP

Microsoft

IBM

adobe